Vánoce

21.prosinec 2018

foto redakce Šťastní senioři.cz

Vánoce jsou významné křesťanské svátky, ve kterých si připomínáme narození Pána našeho Ježíše Krista. Vánočními svátky jsou Štědrý den, svátek Narození Páně, nebo taky Boží hod vánoční a svátek sv. Štěpána. Celý vánoční cyklus pak končí svátkem Tří Králů, dnem 6. 1.

 

Tradice vánočních betlémů

Sv. František z Assisi založil tradici vánočních jesliček. V roce 1223 na vánoce nechalsv. František postavitjeskyňce u vsi Greccio, nedaleko města Assisi, jesle vystlané senem. K jeslím přivedl osla a vola a v tomto prostředí kněz sloužil slavnostní mši. Sv. František přitom zpíval evangelium o narození Páně. Dle legendy se v jeslích zjevilo narozené Jezulátko, které sv. František vzal do náruče a zulíbal. Členové františkánského řádu pak ve středověku šířili stavění jeslíkostelích po Evropě. V průběhu dalších staletí byly jesle postupně opatřeny betlémskou krajinou, postavami, Pannou Marií, sv. Josefem, Třemi králi, pastýři, ovčáky a figurkami zvířat, například ovcí a koní, a staly se z nich betlémy. V době baroka vznikaly i první lidové betlémy, které si věřící velmi oblíbili. Takydnešní době betlémyVánocům prostě patří. Ve vánočním čase chodí lidé obdivovat krásné betlémy do kostelů a v mnoha domácnostech mají své vlastní, mnohdy starobylé a vzácné betlémy.

 

Tradice vánočních stromků

Zdobení vánočního stromku je zvykem mladším než stavění betlému. První zmínka o vánočním stromku zdobeném ovocem, sladkostmi a papírovými ozdobami pochází z roku 1570 z brémské kroniky. Vánoční stromek stál v cechovní budově, kde byly pozvány děti řemeslníků. Z Německa se vánoční stromek v 18. a 19. století rozšířil po celé Evropě.  První vánoční stromek na rakouském císařském dvoře ve Vídni stál v roce 1816. V Praze prý poprvé vystrojil vánoční stromek roku 1812 režisér Stavovského divadla pan Liebich, který ho znal z rodného Bavorska. Záhy se pak objevil vánoční stromek u české šlechty a v měšťanských rodinách. Roku 1843 psaly již Pražské noviny o nakupování stromku na Vánoce jako o zcela běžné věci. Na českém venkově se vánoční stromek rozšířil někdyv druhé polovině 19. století, na moravském venkově pak koncem 19. století.

Čtěte dále:

- O dvou pražských betlémech

- O betlémech

 

Vánoce v lidové pranostice

Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě.

O Vánocích obloha čistá a hvězdná – bude úrodný rok.

Jsou-li na Vánoce světlé noce, bude dost chleba i ovoce.

Vánoce – vánice.

Jak Vánoce obílí stromy sněhem, tak posype je jaro květem.

Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice ponesou mnoho vajíček.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist