Svátek Narození Páně – Boží hod vánoční

25.prosinec 2018

foto redakce Šťastní senioři.cz

Svátek Narození PáněBoží hod vánoční je 25. prosince. Zakladatelem křesťanského učení je Ježíš Kristus. Narodil se okolo roku 4 . n. l. a dle křesťanské víry je Synem Božím.

 

Ježíšovou matkou byla Panna Maria, která ho počala zázračně skrze Ducha Svatého. Ježíš Kristus je nejhlubší a nejkratší vyznání víry, neboť vyjadřuje, že Ježíš Kristus je pravým Bohem a zároveň pravým člověkem. Jméno Kristus pocházířečtiny a odpovídá hebrejskému slovu Mesiášpomazaný. Mesiáš je ten, na kterého Židé stále čekají, až usedne na Davidův trůn. Křesťané však za Mesiáše považují právě Ježíše Krista.

 

Ježíš Kristus se narodiljesličkáchchudobné stájiBetlémě. Tam jej přišli navštívit Tři královéVýchodu a pastýřiokolí Betléma, aby tak vzdali hold židovskému králi. Když o této události uslyšel král Herodes, vydal rozkazvraždění neviňátek, dal zabít všechny novorozené chlapceBetlémě a jeho okolí.

 

Ježíš Kristus se s Pannou Marií a jejím manželem sv. Josefem zachránili útěkem do Egypta. Sv. Josef, pěstoun Páně, totiž dostal ve snu varování o záměrech krále Heroda. Po Herodově smrti se Svatá rodina vrátila a usadila se v Galileji ve městě Nazaretě.

Čtěte také:

- Štědrý den

- Vánoce

 

Starokřesťanská církev v Římě již ve 4. století stanovila den 25. 12. za den narození Ježíše Krista a tento zvyk se rozšířil ve všech katolických zemích, zatímco východní dnes pravoslavná církev slaví narození Ježíše Krista až 6. 1. v den Zjevení Páně.

 

Svátek Narození Páně – Boží hod vánoční je velmi významný křesťanský svátek, ve kterém by věřící měli zbožně rozjímat, a podle lidové víry by se na tento svátek nemělo pracovat.

 

Svátek Narození Páně – Boží hod vánoční v lidové pranostice

Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.

Svítí-li na Boží narození slunce jako zlato, obilí bude drahé, měj za to.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist