Sv. Vavřinec

10.srpen 2019

Sv. Vavřinec je patronem města Norimberku, knihovníků, archivářů, hasičů, pivovarníků, pradlen, sklářů, kuchařů, studentů, chudáku a všech oborů, které mají co do činěníohněm. Světec je pomocníkem proti očním chorobám, ischiasu, kožním chorobám a proti moru. Je záštitou proti ohni, přímluvcem proti mukámočistci a přímluvcem za dobrou úrodu vinných hroznů. Sv. Vavřinec svátek 10. srpna.

Sv. Vavřinec se narodil okolo roku 230 ve Španělsku. Papež Sixtus II. světce ustanovilroce 257 jáhnem, který měl na starosti církevní knihy a archiválie. Bylo to v době, kdy římský císař Valerián obnovil pronásledování křesťanů. V roce 258 byl papež uvězněn, ale ještě před svým zatčením dal sv. Vavřinci pokyn, aby rozdal drahocenné nádoby a peníze církve chudým. Papež Sixtus II. byl zabit a stal se rovněž světcem.

Když byl římskými úřady zatčen taky sv. Vavřinec, byl požádán, aby vydal poklady církevní majetek. Světec nechal shromáždit nemocné a chudé lidi a římskému úředníkovi řekl: „ Zde jsou poklady církve.“ Sv. Vavřinec byl odvlečen do žaláře, krutě mučen a v roce 258 pozvolna upečen na rozžhaveném rožni.

Sv. Vavřinec je velmi uctívaný světec, jeho velkorysost při pomoci chudým mu získala mnoho příznivců. Věhlas tohoto římského mučedníka ještě stouplroce 955, kdy právě na svátek sv. Vavřince německý císař Ota I. za pomoci vojsk přemyslovského knížete Boleslava I. porazil na řece Lechu kočovné Maďary, kteří hrozili zaplavit celou Evropu. V kostele sv. VavřinceŘímě se nachází část ostatků tohoto světce a za oltářem  je jeho rošt.    Světcova hlava je uložena v „Tesoro delle Reliquie“, ve vatikánském pokladu všech svátostí.

období kolem světcova svátku prochází země mezi Perseidami a docházítakzvanému padání hvězd, kterým se říká „Slzy svatého Vavřince.“ Známé přísloví „Svatý Vavřinec první podzimec“ nám připomíná, že pomaloučku se blíží konec léta a zanedlouho nastane zase podzim.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist