Sv. Václav

27.září 2018

Sv. Václav je patronem České země a patronem šlechty, kněžívinařů. Sv. Václav svátek 28. září. Na svátek sv. Václava se už ujímá své vlády podzim. Listí žloutne, vyskytují se i první mrazíky a v lesích rostou oblíbené houby václavky.

Kníže Václav se narodil okolo roku 907, jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Dostalo se mu výborného vzdělání na školeBudči a pod vlivem své babičky sv. Ludmily se přiklonil ke křesťanství. Na knížecí stolec usedl pravděpodobněroce 921, jakopořadí čtvrtý historický kníže přemyslovského rodu. Dle legendy se zavázal platit německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi každoročně 120 volů a 500 hřiven stříbra. V těchto časech to však nebylo nic neobvyklého, jednalo se o takzvanýtributum pacis“, poplatek za mír. Tak napříkladobdobnému závazku se v této době upsal vůči výbojným Maďarům, kteří pustošili západní Evropu i sám německý král Jindřich I. Ptáčník a bavorský vévoda Arnulf. Právětímto poplatkem za mír zásadně nesouhlasil mladší bratr Václava, Boleslav. Dne 28. září roku 929, dnešní historici se spíše kloníroku935, Boleslavněkolika dalšími muži pak zavraždil Václava ve Staré Boleslavi.

Někdyletech 972 – 975 byloPraze založeno biskupství. Nová diecéze potřebovala domácího světce a Václav, který zahynul jako panovník, se stává mučedníkem. Sv. Václav nebyl světcem ledajakým, vždyť byl vládnoucím knížetem, to znamená, že byl Bohem obdařen zvláštní milostí. V této době taky velmi vzrostla prestiž vládnoucího přemyslovského rodu a sv. Václav, jako patron České země, ochraňuje její panovníky a lid.

Praze na Václavském náměstí stojí naše bezpochyby nejznámější jezdecká socha sv. Václava, od sochaře J. V. Myslbeka. Socha sv. Václava je obklopena dalšími čtyřmi sochami českých světců, sv. Ludmilou, sv. Anežkou českou, sv. Vojtěchem a sv. Prokopem. Taky na pražském Karlově mostě najdete pěknou sochu sv. Václavaknížecí čapkou, pláštěm a korouhví, od sochaře J. K. Böhma.

V areálu Pražského hradu stojí katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ve které byli korunováni čeští králové a královny, a která patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší zemi. V chrámu se taky nachází bohatě zdobená svatováclavská kaple. Její stěny jsou obloženy 1345 kusy leštěných polodrahokamů – ametystů a jaspisů a taky jsou zdobeny středověkými malbami. Jsou zde uloženy ostatky, včetně lebky sv. Václava. Z kaple je přístup do korunovační komory, kde se nacházejí české korunovační klenoty a mezi nimi je i Svatováclavská koruna.

V naší zemi je mnoho kostelů, zasvěcených sv. Václavovi. Zde si připomeneme ještě kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi,  který stojí v místě zavražděni sv. Václava. V kostele se nachází taky památník zavraždění sv. Václava. V Olomouci stojí monumentální, původně románská a dnes novogotická, katedrála sv. Václava. Sv. Václav je vskutku národním světcem, je symbolem národa a taky dnes je neodmyslitelně spojován s více než tisíciletou historií českého státu.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist