Sv. Tři králové

4.leden 2019

foto redakce Šťastní senioři.cz

Den 6. 1. liturgické knihy označují již od 4. století jako svátek Zjevení Páně a jeho spojeníTřemi králi je pozdějšího původu. V Evangeliu podle svatého Matouše se dočteme, že když se narodil Ježíšjudském Betlémě, přišli se mu poklonit mudrci (mágové) od Východu a přinesli daryzlato, kadidlo a myrhu.

C + M + B

Písmu se sice nikde neuvádí počet mudrců ani jejich jména, ale časem se ustálil jejich počet na třech, pravděpodobně ze tří darů, které Ježíškovi přinesli. K záměně mudrců za Tří krále došlo ve středověkurozšířením jejich uctívání poté, co roku 1194 družina římského císaře Jindřicha VI přineslamilánského kostela svaté Eusrogia do chrámuKolíně nad Rýnem ostatky považované za ostatky svatých Tří králů. Tři králové byli považováni za první křesťany, neboť se přišli poklonit narozenému Ježíši. Jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou známá ze zkratky C + M + B psaná spolu datem svěcenou křídou na dveře domů.

Čtěte dále:

- Děda Mráz, Santa Claus a nás Ježíšek

- Sv. Štěpán

Tříkrálová koleda

První autor, který jejich jména uvedl, byl kancléř pařížské Sorbonny ve 12. století Petr Comestor. Tříkrálová koleda má v naší zemi staletou tradici. Děti převlečené za Tři krále s papírovými korunami v dlouhých bílých košilích a s pochopitelně začerněnou tváří třetího krále, chodili dům od domu, zpívaly koledy a na dveře či rám okna psaly svěcenou křídou C + M + B a datum. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávaly od hospodářů dobrou odměnu. Starobylý a velmi pěkný zvyk chození na Tři krále přetrval dodnes. A zde je text staročeské třikrálové koledy, který by měly děti znát, dříve než se převlečou za Tři krále a vydají se na koledu:

My Tři králové jdemeVám, štěstí zdraví přejeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsmevám přišlidaleka.

Daleko-li cesta Vaše? Do Betléma mysl naše.

Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

Aj, nejsem černej, jsem jen od slunce opálenej.

Slunce je toho příčina, že je tvář opálena.

Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil.

Slunce je drahé kamení a to od Kristova narození.

 

Svátek svatých Tří králů se končil cyklus vánočních svátků a tohoto dne se taky obvykle odstrojoval vánoční stromek. Někteří lidé však vánoční stromek spolu s betlémem nechávali až do Hromnic a děje se tak i za našich časů.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist