Sv. Štěpán

26.prosinec 2018

foto redakce Šťastní senioři.cz

Sv. Štěpán je patronem jáhnů, koní a kočích, pacholků u koní, zedníků, krejčích, kameníků, tkalců, tesařů a bednářů. Je přímluvcem za dobrou smrt. Světec je taky pomocníkem proti kamenům, pícháníboku, proti posedlosti a bolestem hlavy. Sv. Štěpán svátek 26. prosince.

 

Sv. Štěpán byl původně helénský Žid, který byl vysvěcen na jáhna a pomáhal dvanácti apoštolům. Byl skvělým kazatelem, který hlásal, že Ježíš Kristus je Mesiáš předpověděný proroky. Židé jej obžalovalivelezrady židovstva a tak byl světec okolo roku 37 ukamenovánJeruzalémě, nedaleko Damašské brány. Jeho ukamenování byl přítomen apoštol sv. Pavel. Sv. Štěpán byl prvomučedníkem, první, který prošel zkouškou krve. V Říměbazilice sv. Vavřince se nachází část ostatků tohoto světce a prvomučedníka.

 

Svatoštěpánská koleda

Na sv. Štěpána chodili lidé na svatoštěpánskou koledu. Koledy se staly příležitosti pro méně majetné obyvatele venkova, aby si uzámožnějších sousedů vyprosili nějaký dárek. Koledníci dostávali zpravidla kousek uzeného masa, chleba, buchty, koláče a ovoce. V 19. století chodili někdy koledníci s malým přenosným betlémem ve skříňce a na holi měli umístěnou papírovou velkou hvězdu.

Čtěte také:

- Štědrý den

- Vánoce

 

Sv. Štěpán v lidové pranostice

Když sv. Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.

Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

Svítí-li na Štěpána večer hodně hvězdy, urodí se hodně hrachu.

Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist