Sv. Mikuláš

6.prosinec 2018

Sv. Mikuláš je patronem Ruska, Lotrinska, dětí, panen, sedláků, knihařů a námořníků. Světec je přímluvcem za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři. Je pomocníkem ke znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům a útočištěmnouzi. Sv. Mikuláš svátek 6. prosince

Dne 6. 12. slaví svátek Mikuláš. Svatý Mikuláš, jedennejoblíbenějších světců, se narodil kolem roku 280 v řeckém Patrasu, v křesťanské rodině, a již jako mladík přijal nižší duchovní svěcení. Po smrti svých rodičů, rozdal část majetku chudým. Podle legendy se v  době dostal jeden muž do dluhů, a aby je splatil, rozhodl se prodat své tři dcery do nevěstince. Svatý Mikuláš po tři noci po sobě vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze a otec tak nejenom splatil dluhy, ale ještě mu zbylo pro dcery na věno.

Svatý Mikuláš chtěl uniknout projevům vděčnosti, a proto se vydal na pouť do Palestiny. Ve městě Myře, na dnešním tureckém území, zemřel době biskup a věřící se dohodli, že se biskupem stane ten, kdo následujícího dne vstoupí do chrámu jako první. Tím byl putující sv. Mikuláš a i  když zpočátku nechtěl, nakonec se biskupem stal. Svatý Mikuláš žil i nadáleodříkání a pokoře a za panování císaře Diokleciána byl několik let uvězněn. Císař Konstantin roku 313 povolil křesťanství takzvaným Milánským ediktem a svatý Mikuláš bylvězení propuštěn a opět mohl zastávat svůj biskupský úřad. Zúčastnil se taky roku 325 Nikajského sněmu, který potvrdil hlavní zásady křesťanské víry a pak snad ještě vykonal pouť do Říma. Svatý Mikuláš zemřel okolo roku 345.

Čtěte dále:

- Advent

- Sv. Martin

Svatý Mikuláš se stal jedním z nejdůležitějších světců jak v pravoslavné tak katolické církvi. Jeho ostatky jsou v jihoitalském městě Bari, do kterého byly převezeny z Myry, kde byl původně pochován, a jeho ostatky zde byly v roce 1087 uloupeny.  Jeho štědrost vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce a proto sv. Mikuláš (st. Nicolaus, odvozeně od Santa Claus) naděluje dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a dalších zemích. Ke spojení sv. Mikuláše s vánoční nadílkou v zemích střední Evropy však nedošlo. V české tradici o Vánocích naděluje dárky Ježíšek a mikulášská nadílka se odbývala vždy v předvečer světcova svátku.

Můžeme tak 5. 12. každoročně večer ve všech našich městech a obcích spatřit sv. Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, kterak obcházejí rodiny s dětmi.  Hodné děti jsou sv. Mikulášem obdarovány především sladkostmi a zlobivé děti jsou sv. Mikulášem kárány. Sv. Mikuláš musí ještě krotit rozezleného čerta. Staletou tradici u nás mají i Mikulášské trhy, na nichž se prodává rozličné mikulášské pečivo a drobné hračky.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist