Sv. Ludmila

16.září 2018

Sv. Ludmila je patronka česká a patronka vinařů, vychovatelů a babiček. Sv. Ludmila svátek 16. září. Na svátek sv. Ludmilykončí léto. Sluníčko sice ještě hřeje, ale už nepálí.

Taky končí dobahájení žáků a studentů“ po letních prázdninách a začínáopravdová škola“. Tak si něco povězme o první české světici, kněžně sv. Ludmile, která bývá taky nazývanámatkou České země“. Sv. Ludmila se narodila okolo roku 860 a byla dcerou Slavibora, knížete nevelkého kmene Pšovanů, jehož hrad stával na území dnešního Mělníka. Někdy okolo roku 874 se provdala za prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I. Sv. Ludmila společněBořivojem přijala křest na Velké Moravě, dost možná od samotného sv. Metoděje a stala se laskavou a zbožnou ženou. Její muž, kníže Bořivoj I, ukončil svoji zdejší životní pouť okolo roku 889, ve věku přibližně 37 let a sv. Ludmila, které nebylo ani třicet let se stává knížecí vdovou. Na přemyslovském knížecím stolci se pak vystřídali její dva synové, nejdříve vládl starší Spytihněv I. a po něm Vratislav I., který měl za ženu Drahomíru a jehož synem byl taky sv. Václav.

Kněžna sv. Ludmila si velmi oblíbila svého vnuka sv. Václava a přičinila se o to, aby dosáhl solidního vzdělání na školeBudči, což v této době vůbec nebylo pravidlem. Vždyť evropští panovníci raného i vrcholného středověku byli většinou negramotní a jen někteřínich uměli číst a psát. Ludmila taky vedla sv. Václava ke křesťanské víře. V roce 921 nastupuje na přemyslovský stolec kníže sv. Václav. Dochází všakboji o moc, a zatímco babička sv. sv. Ludmila podporuje Václava, kněžna Drahomíra přeje více mladšímu Boleslavovi. Nejspíše pak na popud kněžny Drahomíry je sv. Ludmilanoci z 15. na 16. září roku 921 zavražděna, dle legendy zardoušena vlastním závojem. Záhy po její smrti byla sv. Ludmila českým lidem uctívána jako mučednice a její ostatky pak kníže sv. Václav nechal uložitchrámu sv. Jiří na Pražském hradě. O oficiální svatořečení mučednice kněžny Ludmily se pak velkou měrou zasloužil Quido di Catello, papežský legát a kardinálletech 1143 – 1144, kdy pobývalPraze.

Praze na Vinohradech, na náměstí Míru, stojí monumentální novogotický dvouvěžový chrámkonce 19. století, který je zasvěcen sv. Ludmile. Láskyplný vztah babičky a vnuka vyjadřuje barokní sousoší sv. Ludmila a sv. Václav od sochaře M. B. Brauna na pražském Karlově mostě. Na Václavském náměstíPraze je socha sv. Václava oklopena čtyřmi českými světci. Je zde socha sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Anežka české a sv. Ludmily.

V Mělníku, městě na soutoku Labe s Vltavou stojí pěkný renesanční kostel sv. Ludmily a vedle něj pak stojí dřevěná zvonice. Dle legendy v dnešním Mělníku v 9 století nechala kněžna Ludmila pěstovat vinnou révu. Mělník se stal ve středověku střediskem českého vinařství a zůstal jim dodnes. Ze zdejší vinné révy se vyrábí značkové víno Ludmila. Dáte-li si někdy sklenku tohoto lahodného mělnického vína, vzpomeňte si na sv. Ludmilu, patronku České země, která žila v nelehké době formování české státnosti.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist