Sv. Lucie

13.prosinec 2018

foto redakce Šťastní senioři.cz

Sv. Lucie je patronkou slepců a nemocných dětí, tkalců, služek a sedláků. Světice je pomocnicí při očních chorobách, při bolestemkrku a nejrůznějších infekcích, při krvácení a úplavici. Sv. Lucie svátek 13. prosince.

Sv. Lucie se narodila okolo roku 286 v sicilských Syrakusách, v rodině zámožných křesťanů. Světice měla uzavřít sňatekbohatým pohanským mladíkem, ale sňatek odmítla a své věno rozdala chudým. Pohanský mladík pak sv. Lucii udal jako křesťanku. Když nechtěla obětovat pohanským bohům, byla přivázána ke spřežení několika volů, kteří ji měli odtáhnout do místního nevěstince. Sv. Lucie však stála pevně na místě a ani volské spřežení nedokázalo pohnout. Dívka pak bylaroce 304 v Syrakusách umučena.

kostele sv. Jeremiáše a sv. Lucie v Benátkách, v Itálii, se nacházejí ostatky této světice.  V českých zemích na sv. Lucii bylo zakázáno příst len a drát peří. Po vesnicích chodily ženy převlečené za Lucky, v bílém oděvu a se zamoučeným obličejem. Když Lucky v některé domácnosti zastihly hospodyni, kterak dere peří nebo přede len, peří rozfoukaly a kuželpředivem odnesly.

Známé je pořekadlo „Svatá Lucie noci upije.“ Lucie má však svátek před zimním slunovratem. Vyskytl se názor, že se jedná o omyl našich předků. S tím však nelze souhlasit, neboť lidová pořekadla a pranostiky jsou přesné a vycházejí z dlouhodobého pozorování přírody našimi předky. Ten rozdíl vyplývá totiž z nesrovnalostí mezi starším juliánským kalendářem a skutečným slunečným časem. Juliánský kalendář se v důsledku určitých nepřesností posunoval každých 128 let zhruba o jeden den vpřed. Propočty lze zjistit, že ve 14. a 15. století svátek sv. Lucie připadal na den zimního slunovratu, a právě tehdy pořekadlo vzniklo. Po reformě kalendáře a posunu času byl stanoven svátek sv. Lucie na 13. prosince, ale lidová ústní tradice o upíjení noci sv. Lucií přetrvala staletí. Všem Luciím, Luckám a Lucinkám k jejich svátku přejeme všechno nejlepší a pěkně si svůj svátek užijte.

Tak si třeba poslechněte píseň Santa Lucia s Waldemarem Matuškou, nebo píseň Ztratila Lucinka bačkorku s Miluškou Voborníkovou, anebo píseň od The Beatles Lucy in the sky with  diamonds – Lucie s diamantovými očima, každý podle svého vkusu a nálady, a předvánočně rozjímejte.

Autor: redakce Šťastni senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist