Sv. Kateřina

24.listopad 2018

Sv. Kateřina je patronkou pařížské Sorbonny, filozofů, dívek, manželek, učitelů, studentů a žáků, a teologů. Dále je patronkou univerzit a knihoven, ošetřovatelek a umírajících lidí. Je taky patronkou řemesel, které mají co do činění s kolem nebo mořem, hrnčířů, mlynářů a lodníků. Světice je pomocnicí pří migréně, bolestech jazyka a v nouzi. Je ochránkyní polních plodin. Sv. Kateřina má svátek 25. listopadu.

Svatá Kateřina, krásná a moudrá křesťanka, se narodila okolo roku 290 v egyptské Alexandrii, ve vznešené, snad v královské rodině. Dle legendy při modloslužbách předstoupila před samotného římského císaře Maxentia a vyzvala ho, aby se vzdal pohanství. Císař naopak proti sv. Kateřině postavil 50 pohanských filozofů, ale ta je svou výmluvností dokázala obrátit na křesťanskou víru a císař filozofy nechal popravit. Sv. Kateřina se tak stala patronkou filozofů a taky pařížské Sorbonny.

Císař Maxentius pak nabídl sv. Kateřině sňatek. Ta ho však odmítla, neboť zasvětila svůj život Bohu, složila slib čistoty a považovala se za nevěstu Ježíšovu. Císař nechal postavit mučicí nástroj, kolohřeby, na kterém hodlal sv. Kateřinu mučit. To je ono Kateřinino kolo, se kterým bývá sv. Kateřina často zobrazována. Bůh však poslal blesk a mučící kolo se rozpadlo. Sv. Kateřinu pak kolem roku 310 popravili tradičním stětím hlavy. Její ostatky jsou uloženyklášteře sv. Kateřiny, položeném vysokohorách, poblíž Sinaje a klášter je zbožnými poutníky hojně navštěvován.

Čtěte dále

- Sv. Martin

- Sv. Václav

- Sv. Ludmila

Sv. Kateřina patří mezi 14 svatých pomocníkůnouzi a rovněž sv. Kateřina společně se sv. Barborou a sv. Markétou patří do skupinytří svatých panen“. Na sv. Kateřinu se konaly taneční zábavy. Po sv. Kateřině totiž začínala adventní postní doba, během které byly tanec, zpěv a zábava zakázány. Kateřinské zábavy byly vyjímečné tím, že na nich platiloženské právo“. Ženy si samy vybíraly tanečníky, platily hudbu a staraly se o občerstvení. Jen o půlnoci byla mužům dopřána „dámská volenka“. Tak tedy všem Kateřinám, Katkám a Kačenkám přejeme vše nejlepší a hezky si svůj svátek užijte.

Autor: Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist