Sv. Josef

19.březen 2018

Sv. Josef je patronem tesařů a řemeslníků, křesťanských rodin, manželů, dětí a patronem celé církve. Je pomocníkem proti očním chorobám, při těžkých životních situacích a přímluvcem za dobrou smrt. Je záštitou sirotků a mládeže. Sv. Josef svátek 19. Března.

 

Sv. Josef – manžel Panny Marie a pěstoun Ježíše Krista

Sv. Josef, manžel Panny Marie a pěstoun Pána našeho Ježíše Krista, patří mezi Svatou rodinu. Byl potomkem židovského krále Davida, ale živil se jako tesař. Ve starším věku se zasnoubilPannou Marií, a když se dozvěděl o Mariině těhotenství, hodlal ji opustit. Ve snu se mu však zjevil anděl, který ho nabádal, aby si vzal Marii za ženu, neboť to co v  bylo počato, je z Ducha Svatého. Marie porodí syna, kterému dáš jméno Ježíš, a on spasí svůj lid od jejich hříchů.

 

Narození JežíškajesličkáchBetlémě

Sv. Josef si vzal Pannu Marii za ženu a odešli do města Betléma, kde se jimjesličkách narodil Ježíšek. Ježíška navštívili Tři králové, kteří zároveň králi Herodovi oznámili, že se narodil židovský král. Sv. Josefovi se opět zjevil anděl a vyzval jej i s rodinouútěku do Egypta, neboť král Herodes se chystá zabít jejich dítě. Sv. Josef posadil Pannu Marii i s Ježíškem na oslíka a vydali se do Egypta. Krutý Herodes nechal zamordovat všechna betlémská nemluvňata. V Egyptě pak sv. Josef, Panna Maria a Ježíšek zůstali až do Herodovy smrti. O sv. Josefovi je v Bibli ještě jedna zmínka. Když byli Ježíši 12 let, putovala rodinaNazaretu na velikonoční svátky do Jeruzaléma. Zde se jim Ježíš ztratil, a když jej nalezli, sedělchrámě a učeně rozmlouvalkněžími a učiteli. Sv. Josef, i kdyžBibli nepromluvil ani slovo, se stal váženým světcem, vždyť byl pěstounem Ježíše Krista.

 

Sv. Josef se stal patronem Českého království a patronem celé církve

V roce 1654 se sv. Josef stal patronem Českého království a roku 1870 se stal patronem celé církve.  Již v polovině 17. století velmi stoupla obliba tohoto světce mezi našimi lidmi. Jméno Josef se pak stalo nejoblíbenějším mužským jménem u nás, až do poloviny 20. století.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

Všechny články další článek

TOPlist