Pražské Jezulátko

24.říjen 2018

Papež Benedikt XVI. při návštěvě naší zeměroce 2009 zavítal taky do kostela Panny Marie VítěznéPraze. Zde daroval Pražskému Jezulátku zlatou korunku. Je to jižpořadí třetí milostná zlatá korunka Pražského Jezulátka. První pocházídruhé poloviny 18. století a druhá je z počátku 19. století.

Kostel Panny Marie Vítězné, na Malé Straně, v Karmelitské ulici je nejstarší barokní církevní stavbou v Praze. Zde se nachází vosková soška Ježíška vysoká 47cm, známé Pražské Jezulátko, proslavené schopností konat zázraky. Pražské Jezulátko má v kostele svůj vlastní oltář. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, o narození dítěte. Mnozí z nich se vracejí s poděkováním a kolem oltáře je umístěno mnoho ceduliček a destiček se slovy díků.

Pražské Jezulátko je španělskou prací z 16. století, a do Čech je přivezla roku 1587 španělská šlechtičnaMarie Maxmiliána Manriques de Lara, která se provdala za českého šlechtice Vratislava z Pernštejna. Ta pak sošku darovala své dceři Polyxéně, když se vdávala za Viléma z Rožmberka. Polyxéna roku 1628 darovala Pražské Jezulátko Karmelitánům při kostele Panny Marie Vítězné. Pražské Jezulátko obdrželo časem tři milostné zlaté korunky, řišské jablko a dnes již ztracenou miniaturu Řádu svatého rouna. Z celého světa mu pak jednotlivci a organizace darovali různé šatičky, zdobené zlatem, diamanty a perlami. Jedny ze šatiček zhotovila sama císařovna Marie Terezie. Těch šatiček je více než šedesát a Pražské Jezulátko se do nich pravidelně převléká, podle církevních svátků.

Přímo v kostele se nachází muzeum Pražského Jezulátka, které je otevřeno celoročně a denně, vyjma Božího hodu vánočního, to jest 25. 12. a Velkého pátku. Do muzea je vstup volný. Jsou zde vystaveny sakrální předměty, kalichy, obrazy, kříže a taky vzácný soubor šatiček Jezulátka. Můžete si taky prohlédnout jednu milostnou zlatou korunku Jezulátka a shlédnout videonahrávku, zachycující sestry Karmelitánky při převlékání sošky Ježíška.

Pražské Jezulátko navštěvují nejenom lidé z naší země, ale zejména taky z tradičně katolických zemí, z Latinské Ameriky, Španělska, Itálie, Polska a Slovenska.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist