O obdarování

2.leden 2019

foto redakce Šťastní senioři.cz

Tak je po Novém roce, počátek ledna, tříkrálový čas. Časy se změnily, většinou jen starší lidé si pamatují, kterakTří králové chodili koledou od domudomu a vinšovali hospodáři. Dostávali za to výslužku a na dveře domu psali křídou K + M + B (Kašpar + Melichar + Baltazar) a letopočet.

 

Tři králové s pokladničkou

některých, zejména venkovských oblastech, chodí ještě Tří králové po domech koledou, ale již několik let pořádá Charita tradiční tříkrálovou sbírku. Na počátku ledna potkátečeských městech a vesnicích Tří králepokladničkou, jak vybírají peníze pro potřebné, kterých je v každé společnosti stále dost. Lidé jim rádi přispívají, ten drobnou mincí, další bankovkou, každý podle svých možností.

Čtěte dále:

- Děda Mráz, Santa Claus a nás Ježíšek

- Sv. Štěpán

Při tříkrálové sbírce jsou všichni její účastníci obdarováni

A docházívzácnému úkazu, kdy jsou najednou všichni obdarováni. Lidé jsou od Tří králů obdarováni upřímným přáním všeho nejlepšího do Nového roku a svým peněžním příspěvkem zároveň obdarovávají potřebné. Tří králové jsou zase obdarováni hřejivým, dobrým pocitem, že svými silami touto sbírkou přispívají potřebným. Podívejte se do tváře lidem, kteří odcházejí od Tří králů, a zjistíte, že se lidé šťastně usmívají. To se děje vždy, když dobro vítězí nad zlemSnad jim ještěuších zní stříbrné hlásky malých koledníků: „My Tři králové jdemevám, štěstí, zdraví vinšujem vám“.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist