O ikonách

6.září 2018

Na svých toulkách po východní Evropě, ať již třebaŘecku, Srbsku nebo Rusku, navštěvujeme taky pravoslavné chrámy. Pravoslavné chrámy, s charakteristickými cibulovitými zlacenými věžičkami, mají taky jinou vnitřní výzdobu, než na kterou jsme zvyklířímskokatolických chrámů.

Čtěte dále:

- Pražské Jezulátko

- Sv. Cyril a sv. Metoděj

 

pravoslavném kostele zaujímají významné místo ikony, které jsou přenosnými svatými obrazy. Ikony jsou přenosné svaté obrazy. Malují se vaječnými temperami na dřevěné deskybílým nebo zlaceným podkladem. Ježíš Kristus, Matka Boží a světci jsou zobrazováni ve stylizované podobě, tak aby vyvolávali náležitou úctu. K charakteristickým rysům ikon patří taky to, že se nepřihlížíperspektivě. Podle legendy byl prvním ikonografem byl sv. Lukáš, který namaloval Pannu MariiJežíškem.

 

pravoslavném kostele je ikonostas neboli stěna s ikonami

V pravoslavném kostele věřící od svatostánku s oltářem, který je vyhrazen pouze kněžím, dělí ikonostas neboli stěna s ikonami. Ikonostas tvoří tradičně čtyři řady obrazů, jež odshora dolů představují společenství svatých, dvanáct církevních svátků, dvanáct apoštolů a dvanáct proroků. Dvoukřídlé dveře uprostřed ikonostasu pokrývá šest desek představující archanděla Gabriela, Matku Boží a čtyři evangelisty. V Řecku se těmto dveřím říká „brána krásy“, v Rusku pak „císařská brána“. Nad nimi jsou tři větší ikony znázorňující Boží soud, Nejsvětější Trojici a Ukřižování Ježíše Krista. V průběhu bohoslužeb se často některá z ikon nosí kostelem a věřící ji líbají.

 

V naší zemi se taky nachází několik pravoslavných kostelů

Nejznámějším pravoslavným chrámem je chrám sv. Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě v Rusku. Taky v naší zemi se nachází několik pravoslavných kostelů. Nejkrásnější z nich najdete v západočeských lázních. Byly postaveny koncem 19. a počátkem 20. století za vydatného finančního přispění ruských návštěvníků lázní. Ve Františkových Lázních stojí kostel sv. Olgy, v Mariánských lázních pak kostel sv. Vladimíra a další krásný pravoslavný kostel stojí v Karlových Varech, je to kostel sv. Petra a sv. Pavla. Taky v pravoslavných domácnostech jsou ikony umístěny na čestném místě a jsou předmětem uctívání zbožných věřících v pravoslavné východní Evropě.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist