Advent

30.listopad 2018

foto redakce Šťastní senioři.cz

Slovo Advent vzniklolatinského adventus, to jest „ příchod“. V křesťanském světě tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil vtělením Ježíše Krista.  Je to vlastně doba očekávání příchodu Mesiáše. Advent začínáneděli, která je nejblíže svátku sv. Ondřeje (30. 11.).

Přípravná doba na Vánoce tedy zahrnuje čtyři neděle před Štědrým dnem. Tyto neděle se nazývají železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Pamětníci si jistě dobře vzpomínají, že za totality byly obchody o sobotách a nedělích zavřeny, ale poslední dvě neděle před Vánocemi byly otevřeny, byla to takzvaná stříbrná a zlatá neděle. Na adventním věnci jsou umístěny čtyři svíce a každou adventní neděli se zapaluje jedna svíce.

Adventní doba byla dobou postní, v níž platily zásady střídmostijídle a pití. V adventní době platil zákaz zábav, tance a zpěvu. Byly již ukončeny veškeré polní práce a lidé na venkově měli přece jen více volného času. Lidé se vzájemně navštěvovali, besedovali, chodili na bohoslužby a zbožně rozjímali. Adventní půst končil na Štědrý večervýchodem první hvězdy, a pak rodina zasedlaslavnostní štědrovečerní večeři. Štědrý den souvisínásledujícím velkým křesťanským svátkem, Božím hodem vánočním.

Poněvadž naši předkové vymezovali den jinak než my, nový den u nich nezačínal půlnocí, ale již západem slunce. Z těchto starých časů se nám uchovala doba prosincových nadílek. Tak sv. Mikuláš naděluje již večer 5. prosince a Ježíšek na Štědrý večer 24. prosince, ačkoliv právě následující den 25. prosince se slaví jako Boží hod vánoční, den narození Ježíška.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist