Vyznáte se v politice?

24.říjen 2012

foto redakce Šťastní senioři.cz

1)      Který prezident USA zůstal hlavou státu 12 let, nejvíce ze všech? Nyní může maximálně  dvě volební období.

a)      Franklin D. Roosevelt

b)      George Washington

c)      Abraham Lincoln

 

2)      Jak se nazývá prostředek, jehož prostřednictvím mohou voliči hlasovat o opatřeních, která navrhuje vláda?

a)      Tribunál

b)      Demokracie

c)      Referendum

d)     Televize

 

3)      V České republice se liší volební systémy při volbě do senátu nebo do Poslanecké sněmovny. Poměrné zastoupení je volební systém, který zaručuje poměrné zastoupení voličů podle jejich počtu, do které komory zákonodárného sboru ČR se používá?

a)      Poslanecké sněmovny

b)      Senátu

 

4)      Hlasovací právo ženám bylo dlouho odepřeno, uzákoněno bylo ve většině státechve 20. století, ve Švýcarsku dokonce až v roce 1971. Víte, ve kterém státě bylo uzákoněno hlasovací právo žen jako prvníroce 1893?

a)      USA

b)      Nový Zéland

c)      Belgie

d)     Finsko

 

5)      Jaké je nejobvyklejší dělení politických stran?

a)      Levice x pravice

b)      Optimisté x pesimisté

c)      Fanatici x umírnění

 

6)      Ústavní soud ČR stojí zcela mimo hierarchii soudů. Víte, ve kterém městě se nachází?

a)      Praha

b)      Brno

c)      Strakonice

d)     Liberec

 

7)      roce 1994 se v prvních svobodných volbáchJižní Africe stal prezidentem černoch. V roce 1993 dostal Nobelovu cenu za skoncováníapartheidem, jak se jmenuje?

a)      Nelson Mandela

b)      F. W. Klerk

c)      Jásir Arafat

d)     Lech Walesa

 

8)      USA mají jednu a tutéž ústavu po celou dobu své existence, nové změny se děly formou dodatkůústavě, kterého roku byla ústava ratifikována?

a)      1788

b)      1814

c)      1858

 

9)      Kdouvedených představitelů byl prezidentem Francie po druhé světové válce?

a)      Charles de Gaulle

b)      Francois Mitterand

c)      Jacques Chirac

 

10)  Na koho byl spáchánroce 1968 v USA atentát? Zastánce nových reforem, segregace a nerovnostijižanských státech. Předneslroce 1963 svůj projev „mám sen“ ve Washingtonu, kde ho sledovalo více než 200 000 černých a bílých demonstrantů.

a)      Martin Luther King

b)      James Howard Meredith

c)      John Mott

 

11)  Co znamená slovo „anarchie“?

a)      Vláda, která není závislá na souhlasu společnosti

b)      Teorie, která považuje národ za základní jednotku politické organizace

c)      Odmítání státu a jiných forem moci

 

12)  Jaké národnosti je generální tajemník OSN Kofi Annan?

a)      Norská

b)      Barmská

c)      Ghanská

d)     Čínská

 

13)  Co znamená zkratka FBI?

a)      Fond bohatých intelektuálů

b)      Federální vyšetřovací úřad v USA

c)      Politická policie ve Velké Británii

 

14)  Jak se jmenuje významná stoupenkyně „lidového kapitalismu“ a filosofie volného trhu prosazovaného novou pravicí ve Velké Británii? Ve funkci ministerské předsedkyně snížila vládní výdaje, zprivatizovala hlavní průmyslová odvětví, snížila daně a zpochybnila hodnoty státu blahobytu.

a)      Alva Myrdalová

b)      Margaret Thatcherová

c)      Betty Williamsová

 

15)  Představitel indického národně osvobozeneckého hnutí, strávil 21 let v Jižní Africe, kde vedl kampaň proti diskriminaci Indů. Hlavní postava poválečných jednání, jež vedlasamostatnosti Indie (1947). Zavražděn hindským fanatikem, jmenoval se:

a)      Gándhí

b)      Fajsal

c)      Džinnáh

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

 

Správné odpovědi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

C

A

B

A

B

A

A

A

A

C

C

B

B

A

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist