Test: historické zajímavosti

11.leden 2016

foto redakce Šťastní senioři.cz

1)      První česká světice kněžna sv. Ludmila bylapříbuzenském vztahupatronu země české přemyslovskému knížeti sv. Václavovi. Byla to jeho:

a)      Teta

b)      Matka

c)      Babička

d)     Sestra

 

2)      V pořadí druhý český světec sv. Václav byl synem přemyslovského knížete:

a)      Bořivoje

b)      Vratislava

c)      Zpytihněva

 

3)      V pořadí třetí český světecrodu Slavníkovců a zároveň druhý historický Pražský biskuproce 997 zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanstvípohanském Prusku. Byl to:

a)      Sv. Václav

b)      Sv. Vojtěch

c)      Sv. Prokop

d)     Sv. Jan Nepomucký

 

4)     pořadí čtvrtý český světec byl v 11. století zároveň prvním opatem. Sázavského kláštera, jediného klášteračeské zemi ze slovanskou liturgií. Byl to:

a)      Sv. Václav

b)      Sv. Vojtěch

c)      Sv. Prokop

d)     Sv. Jan Nepomucký

 

5)      Která historická dvojicesobě určitě nepatří:

a)      Oldřich a Božena

b)      Břetislav a Jitka

c)      Horymír a Šemík

d)     Karl IV. a Karolína Světlá

 

6)      Pověstný gordický uzel rozetnul:

a)      Napoleon

b)      Alexander Veliký

c)      Hanibal

d)     Kat Mydlář

 

7)      sobě nepatří:

a)      Třicetiletá válka a sedmnácté století

b)      Dobytí Bastily a Velká francouzská buržoazní revoluce

c)      Ostrov Elba a Napoleon Bonaparte

d)     Odysseus a Punské války

 

8)      Římsko-německý císař a český král Karel IV. nechalroce 1358 postavit královský hrad na kterém byly uschovány říšské a české korunovační klenoty. Tímto královským hradem byl:

a)      Zvíkov

b)      Křivoklát

c)      Karlštejn

 

9)      Římskoněmecký císař a Uherský král Zikmund Lucemburský byl bratrem českého krále:

a)      Václava I.

b)      Přemysla Otakara II.

c)      Václava IV.

 

10)  Mistr Jan Husjižních Čechách pobýval na:

a)      Kozím hrádku

b)      Hradě Zvíkově

c)      Hradě Landštejně

 

11)  Památná bitva, při níž husité svým chorálem „Kdož sú Boží bojovníci“ porazili křižáky, se odehrála u města:

a)      Tábor

b)      Domažlice

c)      Kutná Hora

d)     Praha

 

12)  V českých národních dějinách je „husitským králem“ nazýván český král:

a)      Jiří z Poděbrad

b)      Jan Lucemburský

c)      Přemysl Otakar II.

 

13)  Jan Ámos Komenský se narodil 100 let po:

a)      Vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci

b)      Objevení Ameriky

c)      Bitvě na Bílé Hoře

d)     Smrti Marie Terezie

 

14)  Vládce celé Rusi užíval titul:

a)      Kníže

b)      Král

c)      Císař

d)     Car

 

15)  Dva římsko-němečtí císaři si zvolili za sídlo své říše Prahu. Byli to:

a)      Leopold I. a Jan Lucemburský

b)      Josef II. a Jiří z Poděbrad

c)      Karel IV. a Rudolf II.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

 

Správné odpovědi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

B

B

C

D

B

D

C

C

A

B

A

B

D

C

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist