Ekonomika státu

18.září 2013

foto redakce Šťastní senioři.cz

1)      Co je to „inflace“?

a)      Množství penězoběhu ekonomiky

b)      Množství peněz, které vláda potřebuje na krytí dluhů

c)      Míra růstu cen

 

2)      Hodnota všeho zboží a služeb, které byly vytvořeny na území jednoho státu během daného období, většinou během jednoho roku, včetně provozu se zahraničními vlastníky se nazývá:

a)      Hrubý domácí produkt

b)      Národní důchod

c)      Privatizace

 

3)      Situace, kdy organizace nebo podnik ovládá většinový trh se nazývá:

a)      Dokonalá konkurence

b)      Oligopol

c)      Monopol

 

4)      Často je nazýván zakladatelem moderní ekonomie. Jeho názory na volný trh a samostatně se regulující ekonomiku jsou obsaženydíle „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“roku 1776. Přisuzuje se mu památná věta „o neviditelné ruce trhu“, jmenuje se:

a)      Adam Smith

b)      Milton Friedman

c)      John Maynard Keynes

 

5)      Snížení hodnoty měny:

a)      Revalvace

b)      Devalvace

c)      Deregulace

 

6)      roce 1929 došlo ke krachu cen na Wall Streetu. Lidé přišli o majetek, poklesl i objem výroby, zvýšila se nezaměstnanost, jak se této události říká?

a)      New Deal

b)      Černý pátek

c)      Říjnové neštěstí

 

7)      Mezinárodní pomocí rozumíme tok prostředků od bohatých zemí k chudým. Kdo  je největším poskytovatelem pomoci na světě?

a)      Francie

b)      USA

c)      Saúdská Arábie

d)     Švédsko

 

8)      Burza je organizované tržiště, kde makléři nakupují a prodávají cenné papíryzastoupení svých klientů. Kde začalaroce 1611 historie burz?

a)      Tokiu

b)      Amsterodamu

c)      Filadelfii

d)     Londýně

 

9)      Který britský duchovní ve svém díle „Pojednání o zásadách populace (1798)“ tvrdí, že obyvatelstvo se rozmnožuje rychleji než prostředky výživy, a proto požadoval činy směřující ke snížení porodnosti?

a)      Thomas Robert Malthus

b)      Joseph Alois Schumpeter

c)      William Henry Beveridge

 

10)  Statistický ukazatel, který vyjadřuje průměrnou cenu akcií a její procentuální změnu za třicet hlavních firem v USA, se nazývá:

a)      Index Financial Times

b)      PSBR index

c)      Dow – Jonesův index

 

11)  Ekonomie se obvykle dělí do dvou kategorií, a sice:

a)      Mikroekonomie a makroekonomie

b)      Příjmová a výdajová

c)      Domácí a zahraniční

d)     Normativní a pozitivní

 

12)  Vysoké daňové sazby působí proti podnikatelské aktivitě a jsou příčinou omezení výroby, celkové příjmy státu se přes růst celkového daňového zatížení snižují a zvyšuje se daňový únik, kdo je autorem této teorie:

a)      James Tobin

b)      A. B. Laffer

c)      P. A. Samuelson

d)     Karel Marx

 

13)  Míra a efektivita práceprůmyslové výrobě, obvykle měřená výrobou na osobu:

a)      Pracovní síla

b)      Míra úspěšnosti

c)      Výrobní index

d)     Produktivita práce

 

14) Který typ ekonomiky bylzemích bývalého komunistického bloku ve východní Evropě?

a)      Kapitalistická ekonomika

b)      Smíšená ekonomika

c)      Plánovaná ekonomika

 

15) Jak se nazývá vládní politika nevměšování do ekonomických činností, která je

      charakteristická pro ekonomiku volného trhu?

a)      Socialismus

b)      Laisez faire

c)      Keynesiánství

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

 

Správné odpovědi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

A

C

A

B

B

B

B

A

C

A

B

D

C

B

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist