Ekonomika podniku

31.květen 2013

foto redakce Šťastní senioři.cz

1)      Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Jak zjistíme jeho výši?

a)      Sečteme-li materiál a energii

b)      Rozdílem mezi výnosy a náklady

c)      Sečteme-li peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů

 

2)      Jak se jedním slovem nazývá stav, kdy dluhy podniku jsou větší než realizovatelná hodnota jeho aktiv, tzv. platební neschopnosti?

a)      Insolvence

b)      Kapitál

c)      Konkurz

d)     Likvidace

 

3)      Reklama je forma placené přímé náborové činnosti, co za úkol?

a)      Ulít někde vytunelované peněžní prostředky

b)      Dát práci nadějnému mladému umělci

c)      Vzbudit zájem zákazníka a přesvědčit jej o koupi

 

4)      Co znamená „sanace poniku“?

a)      Zásadní finanční ozdravení a obnovu výkonnosti a prosperity firmy

b)      Zánik podniku uplynutím doby, na kterou byl zřízen

c)      Přeměna podniku rozhodnutím soudu

 

5)      Zkušenostiprůmyslově vyspělých zemí jednoznačně ukazují, že základním diferenciačním faktorem, který od sebe odlišuje vysoce úspěšné podniky od průměrných je:

a)      Lidský zdroj organizace

b)      Počet volných vstupenek na fotbal pro zaměstnance

c)      Kvalita materiálu

d)     Přesnostúčetnictví

 

6)      tržním hospodářství každý výrobce řeší základní otázky, která je nejdůležitější?

a)      Co vyrobit, jak vyrobit a komu prodat?

b)      Kde sehnat co k jídlupití?

c)      Zaplatil jsem včas daně?

 

7)      Co je to „portfólio“?

a)      Kolekce tržních akcií a ostatních aktiv držených individuálním investorem

b)      Pravděpodobnost možného dobrého výsledku burzy cenných papírů

c)      Druh úvěrového cenného papíru

 

8)      Akciový kapitál může být tvořen různými typy akcií. Rozeznává se jmenovitá, vnitřní a kursovní hodnota akcie. Jaká je jmenovitá hodnota?

a)      Cena, za kterou se akcie prodává na finančním trhu

b)      Hodnota uvedená na akcii

c)      Cena, za kterou se akcie prodává na kapitálovém tuzemském trhu

 

9)      Analýza bodu zvratu odpovídá na řadu otázek, které manažeři řešíkaždém podniku, na jaké třeba?

a)      Jaké je minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu

b)      Kteří pracovníci splnili plán na 100%

c)      Při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku

d)     Kolik činily tržbyuplynulém období

 

10)  Schopnost přeměnit majetek podnikupeníze a dostát tak závazkům podniku označujeme slovem:

a)      Likvidita

b)      Čistý pracovní kapitál

c)      Tržní hodnota firmy

d)     Kreativita

 

11)  Barter je nejstarší formou výměnného obchodu. Při barteru se jedná bilaterární obchod (jen dvě osoby), při němž se:

a)      Obchodujehotovosti

b)      Postupuje dle mezinárodního práva

c)      Vyměňuje zboží bez účasti peněz

 

12)  Často se můžeme dočíst o „oportunitních nákladech“, jakou částku si pod nimi máme představit?

a)      Částku peněz, která je ztracena, když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu

b)      Součet lineárních a zrychlených odpisů

c)      Částka, kterou podnik platí za nakoupené výrobní zdroje, za nájemné…

 

13)  Činnost bank je velmi různorodá, kterou mezi ně nemůžeme zařadit?

a)      Finanční zprostředkování

b)      Vydávání mincí do oběhu

c)      Provádění bezhotovostního platebního styku

 

14)  Jak se nazývají banky, které se specializují na získávání zdrojů emisí vlastních hypotéčních zástavních listů?

 

a)      Spořitelna

b)      Hypotéční banka

c)      Stavební spořitelna

d)     Úvěrové družstvo

 

15)  V bankovnictví se vyskytuje celá škála úvěrových sazeb. Která z nich je nejnižší a tudíž nejvýhodnější? Poskytuje se jenom vymezenému okruhu klientů.

a)      Diskontní

b)      Lombardní

c)      Centrální

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

 

Správné odpovědi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

A

C

A

A

A

A

B

A

A

C

A

B

B

A

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist