České památky UNESCO

11.duben 2016

foto redakce Šťastní senioři.cz

Do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány nejkrásnější a nejhodnotnější památky a krajiny na světě. V současné době je zde již zapsáno více než osm set kulturních památek a přírodních krajin. Je mezi nimi i dvanáct památekČeska. Jejich znalost si ověřítenásledujícího zábavného testu:

1.       Tento soubor památek asi každýnás zná. Je to historické jádro města, které patřínejkrásnějším městům na světě. Množství staveb na Hradčanech, Malé Straně, Starém Městě a Novém Městě nabízí ucelený pohled na období gotiky a baroka. Je to historické jádro:

a)      Prahy

b)      Brna

c)       Znojma

 

2.       Toto město se díky těžbě stříbra stalo na dlouhý čas po Praze druhým nejdůležitějším a největším městem v Čechách. Mezi jeho významné památky patří Vlašský dvůr, ve kterém se razily stříbrné pražské groše, gotický chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Je to město:

a)      Příbram

b)      Litoměřice

c)       Kutná Hora

 

3.       Tento poutní kostel byl postaven v první polovině 18. Století architektem Janem Blažejem Santinim-Aichlem. Chrám vybudovaný ve stylu barokní gotiky patří k vrcholným evropským architektonickým dílům. Byl vybudován na půdorysu pěticípé hvězdy, má pět vchodů a pět oltářů. Je to poutní kostel:

a)      Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami

b)      Panny Marie na Svatém Hostýnu

c)       sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou

 

4.       Pro toto město je charakteristický velký hrad s mohutnou kulatou věží na návrší nad řekou Vltavou. Pod hradem se vinou úzké uličky městské čtvrti Latrán. Na druhém břehu Vltavy se nachází Staré město s křivolakými uličkami, náměstím, domy řemeslníků a měšťanskými paláci. Zdejší Staré město patří k nejkrásnějším uskupením středověkých staveb v Evropě.

Je to město:

a)      Český Krumlov

b)      Vyšší Brod

c)       České Budějovice

 

5.       Toto město bývá nazýváno pohádkovým městem. Jeho chloubou je náměstí, které je lemováno renesančními domy s podloubím a krásnými renesančními, barokními a klasicistními štíty. Na konci náměstí stojí pěkný renesanční zámek. Je to město:

a)      Jindřichův Hradec

b)      Telč

c)       Slavonice

6.       Malebná vesnice, ležící v jihočeské rovině, patří svoji architekturou k nejkrásnějším příkladům jihočeského selského baroka. Na návsi stojí řada výstavných selských statků se štíty obytných a hospodářských budov zdobených geometrickou a květinovou štukovou dekorací. Na stavbách selského baroka z 19. století, stavitele využívali barokní, rokokové a klasicistní  stavební prvky a dokázali je mistrně zapracovat do okolní krajiny. Je to ves:

a)      Dubné

b)      Holašovice

c)       Češnovice

 

7.       Honosný barokní zámek byl arcibiskupskou rezidencí. Na zámku je významná obrazárna s díly starých mistrů, například Antony van Dycka, Lucase Cranacha, Pietra Brughela st. nebo Tiziana.  Na zámek navazuje Podzámecká zahrada a romantickými stavbami, vodními plochami a cizokrajnými stromy. V nedaleké Květné zahradě jsou rozlehlé květinové záhony, labyrinty z rostlinných plotů a aleje z okrasných keřů a stromů. Tento zámek a zahrady najdete v:

a)      Kroměříži

b)      Hradci nad Moravicí

c)       Jaroměřicích nad Rokytnou

 

8.       Bohatě zdobený renesanční zámek má krásné sgrafita a arkády. Na zámku se taky zachovalo vzácné barokní divadlo. V zámeckém pivovaru, který je rovněž součástí, zámku se narodil světově proslulý hudební skladatel Bedřich Smetana. Je to zámek v:

a)      Pardubicích

b)      Litomyšli

c)       Mělníku

 

9.       Krásná, uměle vytvořená krajina mezi dvěma nádhernými zámky o rozloze 200 kilometrů čtverečních, bývá nazývána zahradou Evropy. Jeden zámek je barokní a druhý pak novogotický. V krajině je řada vodních ploch, cizokrajných stromů a taky romantických staveb. Je to:

a)      Znojemský areál

b)      Kyjovský areál

c)       Lednicko-Valtický areál

 

10.   V jednom městě na Horním náměstí, poblíže Staré radnice, stojí sloup Nejsvětější Trojice. Je 35 m vysoký a zdobený je více než třiceti sochami a reliéfy světců a světic. Na vrcholu sloupu se nachází sousoší Nejsvětější Trojice. Tento sloup představuje největší a figurálně nejbohatší příklad památky tohoto typu na sever od Alp. Vysvěcení barokního sloupu Nejsvětější Trojice se v roce 1754 zúčastnila taky císařovna Marie Terezie. Sloup Nejsvětější Trojice stojí ve městě:

a)      Olomouci

b)      Jihlavě

c)       Znojmě

 

11.   Vila Tugendhat architekta Ludwiga Mies van der Rohe je pěkným příkladem mezinárodního stylu architektury z dvacátých let 20. století.  Vila Tugendhat stojí ve městě:

a)      Čáslavi

b)      Chrudimi

c)       Brně

 

12.   V jednom našem městě stojí velmi zachovalá židovská čtvrť a v jejím sousedství stojí románsko- gotický chrám sv. Prokopa. Je to pěkná připomínka soužití židů a křesťanů od středověku do 20. století. Židovskou čtvrť a chrám sv. Prokopa najdeme ve městě:

a)      Třebíči

b)      Hodoníně

c)       Břeclavi

 

       Správné odpovědi:   1a, 2c, 3c, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a, 11c, 12a

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist