Římské školy

2.srpen 2018

foto redakce Šťastní senioři.cz

Římské přísloví hlásalo: Non scholae, sed vitae discismus – ne pro školu, ale pro život se učíme. V římských městech již brzo ráno jste mohli spatřit chlapce a dívky, kteří šli do školy. Obvykle bylo více chlapců než dívek, neboť školní docházka nebyla povinná a někteří rodiče dívky do školy neposílali. Tyto dívky zůstaly doma a učily se vykonávat domácí práce. Děti chodily do školy od svých sedmi let a vyučoval je učitel zvaný magister ludi. Děti se učily číst, psát a počítat. Psát se děti učily na voskových tabulkách, které měly dřevěný základ, ve kterém byl vyhlouben mělký prostor vyplněný voskem. Děti používaly ostrý kovový bodec, zvaný stylus, kterým vyrývaly do vosku písmo. Římané používali taky malé poznámkové bloky, které byly vyrobenyvelmi tenkých kousků dřeva spojených spolu koženými řemínky. Běžně však Římané psali na papyrus, který se stáčel do svitků a vyráběl se ze stejnojmenné rostliny. Na papyrus se psalo perem a inkoustem.

Po pěti letech děti přestoupily na střední školu, vedenou učitelem zvaným grammaticus. Zde se děti učily řecké a římské literatuře, aritmetice, geometrii a astronomii. Někteří nadaní studenti, zejménabohatších rodin, dokončili své vzděláníprofesory, kteří jim poskytovali lekce a diskuze. Rodiny těchto studentů si mohly vybratněkolika měst, kam mohly poslat chlapce, aby získali toto vyšší vzdělání na starověkých univerzitách. Jednímoblíbených míst byly AthényŘecku. Řekové měli vždy mnoho center vzdělání dlouho před Římany a Římané obdivovali řeckou literaturu a umění. Římský politik Cicero napříkladcentrech vzdělání, v těchto starověkých univerzitách, strávil dva roky.

Římané poprvédějinách zavedli letní prázdniny, na které se těší stále nové a nové generace žáků a studentů. Letní prázdniny nazývali dies canicularespsí dny. Bylyobdobí od 21. července do 24. srpna. Název dostaly prázdniny podle SíriaPsí hvězdy, která byla dobře viditelná právětomto letním období.

 

Autor: Mgr. Jiří Glet, redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist