Prosinec nazývali naši předkové vlčenec

2.prosinec 2019

foto redakce Šťastní senioři.cz

V 16. až 18. století nazývali někdy naši předkové prosinec jako vlčí měsíc či vlčenec. V této době bylo u nás vlků hodně. V letním období žili vlci pospolitě pouze v rámci rodin. V měsíci prosinci, kdyžuhodily mrazy a napadl sníh, se vlci sdružovali do smeček a působili značné škody zejména na dobytku a drůbeži.

 

Již ve středověku byli vlci prakticky všude. Ze záznamů pražské kapituly je patrné, že v letech 1250 – 1270 přicházeli vlcizimě výt až k branám pražského hradu. Stavy vlků se v Českých zemích výrazně zvýšilytřicetileté válce. V kronikách Českokrumlovska se dočtete, že ještě na sklonku 17. století pobíhalo a prohánělo se po Čechách velké množství vlků. Ti zejména za krutých zim vychodililesů a zabíhali do vsí a dvorů a ovce a dobytek hubili. Také lidé se před vlky museli mít na pozoru. Když už v zimě museli někteří šlechtici nebo kupci cestovat, zpravidla si najímali žoldnéře jako ozbrojený doprovod, aby je chránili před lapky a smečkami hladových vlků. Ještělétech 1710 – 1720 bylo jen na schwarcenberských panstvích uloveno 233 vlků.

 

V 18. a 19. století byli vlci u nás prakticky vyhubeni. V roce 1724 byl uloven poslední vlk na Křivoklátsku, v roce 1795 byl zastřelen poslední vlk na panství Český Krumlov. V roce 1850 byl zastřelen poslední vlk v lesích u Litomyšle a v roce 1914 padl poslední vlk taky na Moravě. Ještě v dnešní době se k nám vlci občas zatoulají z Bavorska, Polska nebo Slovenska. Tak například v roce 1978 na území jižních Čech se vyskytovalo 5 – 7 vlků, kteří sem přeběhli z Bavorska. V Moravskoslezských Beskydech se taky občas vyskytuje 10 – 20 vlků, kteří k nám přeběhli z Polska nebo ze Slovenska.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist