Pasování na rytíře

28.únor 2019

foto redakce Šťastní senioři.cz

Doba rytířské slávy je již dávno pryč, ale rytíři jsou stále oblíbeni. Vždyť postavičky rytířů, různé plastové meče, štíty a přilby jsou vyhledávaným zbožímkaždé hračkárně. Na hradech pak obdivujeme pravé rytířské brnění a meče a skupiny historického šermu při svých vystoupeních mají mnoho vděčných dětských i dospělých diváků.

 

Již jsme si řekli, že na rytíře mohl být panovníkem pasován muž za mimořádnou udatnost projevenou v boji. Mnohem obvyklejším způsobem bylo pasování na rytíře po čtrnáctileté výuce a výcviku. To byla velká sláva. Vlastnímu obřadu nejdříve předcházely rozličné náboženské úkony. Byl to půst, pokání, modlení zpověď, svaté přijímání, bohoslužba a symbolická koupel. Budoucí rytíř potřeboval taky dobrozdání dvou rytířů, kteří mu dosvědčili, že vede bezúhonný křesťanský život, je statečný, má rytířské předpoklady a tudíž bude přínosem pro rytířský stav. Pak se budoucí rytíř oděný v bílém rouchu bez přilby, meče a štítu odebral do kostela, kde poklekl a mezi svědky odpřísáhl, „ že povede život křesťanský a rytířský k ochraně slabých a utištěných, v úctě paní, ve věrnosti církvi, císaři a králi.“ Ten kdo muže pasoval na rytíře, byl zprvu pouze panovník, později to mohl být taky některý věhlasný rytíř.

 

Ten zlehka udeřil klečícího muže plochou stranou meče na krk, nebo na obě ramena a poté přes šíji, přičemž pronesl slavnostní formuli. „ Ve jménu Boha, sv. Michala a sv. Jiří pasuji tě na rytíře.“ Sv. Michal a sv. Jiří byli patroni rytířů. Nový rytíř pak přijal meč a taky pás, zlaté ostruhy, přilbu a štít. Se štítem přijal obvykle taky erb a heslo, jimž se ve svém rytířském životě řídil. Na závěr se projel na koni v plné zbroji a máváním kopí dával na vědomí šlechtě a celé veřejnosti své povýšení do rytířského stavu.

 

Pokud však rytíř nedbal na rytířskou čest, byl z rytířského stavu vyloučen. Tak například, když se stal lapkou, nebo se v boji projevil jako zbabělec. Ve středověku se občas stávalo, že chudší rytíři, si svou finanční situaci vylepšovali tím, že loupili okolo cest. Odznaky rytířské cti se takovýmto rytířům odebíraly. Pán zlomil rytířův meč a vyloučil zbabělce nebo jinak nečestného z rytířského stavu. Naprostá většina rytířů se však chovala čestně a po celý svůj život byla hrdá na to, že jsou příslušníky rytířského stavu, který byl uznáván a ceněn po celé středověké Evropě.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist