Zajímavosti ze Vsetína

3.srpen 2016

foto redakce Šťastní senioři.cz

Panské zahradě, v místech u rybníčka je přímodlažbě Cyklostezky údolím Vsetínské Bečvy vyznačen 18. poledník východní délky, který městem Vsetínem prochází. Ve Vsetíně vznikla tradice, že kdo se na tento poledník postaví, bude mít alespoň na chvíli zase sladkých osmnáct let.

Na Dolním náměstí stojí pískovcový barokní kříž. Zhruba ve výšce 1,6 m je na něm vyznačena ryska. Pod je půvabný nápis ve staročeštině, který nám oznamuje, že až na tuto rysku vystoupila voda při velké povodni dne 19. srpna roku 1854.

Na Dolním náměstí stojí taky Planetka Vsetín. Je to plastikaozdobného kamene, která byla vytvořena podle skutečné Planetky Vsetín, objevenéroce 1998 českým astronomem Dr. Petrem Pravcem. Planetka nabízí řadu informací, je na umístěn teploměr, vlhkoměr a barometr a taky plní funkci slunečních hodin.

Za třicetileté války propuklo na Valašsku protihabsburské povstání a městečko Vsetín se stává jeho hlavním střediskem. Teprve počátkem roku 1644 se císařským vojákům podařilo povstání potlačit. Odplata byla tvrdá. Na dvě stě valašských povstalců bylo v únoru roku 1644 ve Vsetíně popraveno a vsetínská exekuce se tak stala největší hromadnou popravou v našich národních dějinách. Slovo „Valach“ pak na dlouhou dobu znamenalo pro feudály a vrchnostenské úředníky totéž co rebel či zbojník. Na památku této události stojí u vsetínského zámku pomník se sochou Valašského rebela a pamětní deskou, na které jsou uvedena jména popravených valašských povstalců.

Ještě jednou se vzdorní Valaši významně zapsali do našich dějin. Po skončení třicetileté války na Valašsku sice působili jezuité, avšak bylo zde plno tajných nekatolíků. V roce 1777 se na Valašsku rozšířila nepravdivá zpráva, že bude brzy povolena náboženská svoboda. Důsledek byl takový, že během několika týdnů se šedesát obcí přihlásilo k protestantství a v samotném Vsetíně z 1100 obyvatel zůstalo věrno katolictví pouze 150 osob. Marie Terezie vyslala na Valašsko vojsko a na straně „Valachů“ bylo několik mrtvých a raněných a mnoho jich bylo deportováno. Právě tehdy si budoucí osvícenecký panovník Josef II. uvědomil, že jednotu víry násilím nadále nelze udržovat a v roce 1781 zavedl toleranční patent.

Valová skála stojí zhruba 4 km severovýchodně od centra města Vsetína v údolí Velký Skalník. Valova skála je 38 m vysoká a je nejvyšším skalním útvarem ve Vsetínských vrších.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist