Muzeum v Zubří

2.květen 2015

MuzeumZubří sídlodomě zvaném Petrohrad. V roce 1976 zde byla umístěna  expoziceprotifašistickém odbojiZubří a na Valašsku. Tato expozice  bylaroce 1995 zrušena, materiály byly přemístěny do depozitáře a přízemí domu slouží komerčním účelům.

Horní patro budovy však slouží k výstavní činnosti. Každoročně jsou zde pořádány výstavy výtvarných prací žáků zdejší Základní školy. Jsou zde taky pořádány výstavy sušených květin, obrazů, fotografií a řemeslných prací. Výstavy mají regionální zaměření, neboť propagují práci umělců i prostých lidí, kteří jsou nějakým způsobem spjati se Zubřím a Valašskem.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

Všechny články další článek

TOPlist