Vsetín

20.leden 2017

foto redakce Šťastní senioři.cz

Město Vsetín ležíúdolí Vsetínské Bečvymístech, kde se setkávají tříkarpatská pásma, a sice Hostýnské, Vizovické a Vsetínské vrchy.

První písemná zpráva o městečku Vsetíně, které bylo vybudováno na návrší na pravém břehu Bečvy, pocházíroku 1308. Ze zprávyroku 1395 je patrné, že městečkem procházela významná obchodní cesta vedoucíPolska do Uher. V roce 1464 je ve Vsetíně poprvé připomínána tvrz. Vsetínské panství mělo od 14. století do poloviny 16. století společné majitelerožnovským panstvím. V Rožnovětéto době stával mohutný hrad, takže sídlo panství nebylo původně na vsetínské tvrzi.

roce 1548 však bylo vsetínské panství odděleno od rožnovského panství a počátkem 17. století byl ve Vsetíně postaven renesanční čtyřkřídlý zámek. Ten se stal sídlem vsetínského panství.

době třicetileté války vznikloúdolí na levém břehu Vsetínské Bečvy městečko, takzvané Dolní město, jehož obyvatelé byli převážně uprchlíci ze sousedního Meziříčí. Horní VsetínDolním Vsetínem byl sloučenroku 1849.

Až do poloviny 19. století mělo město převážně zemědělský charakter, až na Dolní Vsetín, kde se usadili soukeníci. V druhé polovině 19. století proniká do města průmysl a Vsetín začíná mít průmyslový charakter.

Památky

Na Horním náměstí stojí vsetínský zámek – viz rubrika Valašské hrady, zámky a muzea.

Na zámek navazuje anglický park se vzácnými dřevinami, zvaný Panská zahrada. V Panské zahradě najdete taky umělou zříceninu antického chrámu, pavilon a rybníček. Panskou zahradou vede naučná stezka „Přírodou valašských parků.“

Před zámkem se nacházejí barokní sochy Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a barokní kašna.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl původně stavěn v první polovině 19. století jako zámek s nárožními věžemi, který byl později přestavěn na kostel. Kostel s věží byl stavebně upraven v klasicistním slohu. Z původní stavby se zachovaly dva nárožní rondely.

Na Horním náměstí stojí taky barokní Stará radnice s věží a klasicistní fasádou, která je sídlem galerie.

Vedle ní stojí novorenesanční Nová radnice, ve které byl zřízen hotel.

Na Horním náměstí se ještě nachází bývalý panský dvůr, zvaný Maštaliska, který byl koncem 19. století novogoticky upraven podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče.

V blízkosti Palackého ulice stojí dva evangelické kostely, Horního a Dolního sboru.

Na Palackého ulici najdete taky dům bývalé Občanské záložny. Tento dům je jako jediný na Moravě zdoben sgrafity podle návrhu malíře Mikoláše Alše.

Na Dolním náměstí stojí dům č. 339, ve kterém byla dříve známá hospoda U Březáčků. Dům je zdoben sgrafity malíře Jana Kobzáně s valašskými motivy. Je zde taky umístěn nápis: „Popíjaj, popíjaj, nekradni, nezbíjaj.“

Turistické atraktivity

Městské lázně jsou takovým menším rodinným akvaparkem. Je zde plavecký i relaxační bazén, tobogán a několik dalších vodních atrakcí. V létě je otevřen taky venkovní bazén.

Koupaliště U průmyslovky je nově zrekonstruované. Najdete zde relaxační i dětský bazén, velkou skluzavku a víceúčelové hřiště.

Zimní stadion, fotbalový stadion a tenisové kurty.

V Panské zahradě je lanové centrum, altán, rybníček a dětské hřiště.

Bike Arena Vsetín – Semetín nabízí až 30 km single tracků, v krásné valašské krajině, které jsou doplněny umělými překážkami. Jednotlivé sjezdové tratě jsou členěny podle náročnosti. Mohou zde tedy jezdit zkušení bikaři i rodiny s dětmi.

Arboretum Vsetín – Semetín. Najdete zde takřka osm set druhů cizokrajných dřevin a rostlin ze všech koutů světa. Nacházejí se zde i tradiční ovocné odrůdy z Valašska a západního Slovenska.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist