Valašské Meziříčí

11.červenec 2015

Město Valašské Meziříčí leží na úpatí Vsetínských a Hostýnských vrchů, na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Podle své polohy, mezi dvěma řekami, dostalo také svůj název. Původně zde byla města dvě, na levém břehu Rožnovské Bečvy leželo Meziříčí a na pravém břehu Krásno. Ke spojení obou měst došlo až v roce 1924.

První zmínka o SlavíkoviMeziříčí pocházíroku 1297. Druhá polovina 16. století a počátek 17. století jsou obdobím rozkvětu města, kterététo době proslulo rozsáhlou výrobou sukna a obchodemtímto zbožím. Dobře se zde taky dařilo obuvníkům, kožešníkům a bednářům.

Město bylo značně poškozeno za třicetileté války, neboť bylo několikrát dobyto a vydrancováno Švédy. Město se z úpadku, který způsobila třicetiletá válka, vzpamatovávalo jen pozvolna a po dlouhou dobu si zachovávalo svůj řemeslnický charakter.

Ve městě je tradiční výroba skla a tkaní gobelínů založené před více než sto lety. V 19. století se město stalo centrem kultury a vzdělanosti a bývá proto nazýváno Valašskými Aténami. Zdejší Dívčí akademie se počátkem 20. století stala prvním reformním gymnáziem v Rakousku – Uhersku.

Krásno, ležící na pravém břehu Rožnovské Bečvy, je poprvé připomínána jako osada vzniklá při kupecké cestě roku 1299. Ves krásno pak byla roku 1491 povýšena na městečko s řemeslnickou tradicí. Obdobně jako pro Meziříčí, i pro Krásno třicetiletá válka znamenala úpadek města, neboť bylo několikráte vydrancováno švédskými vojsky. Po skončení třicetileté války dochází znovu k postupnému rozvoji řemesel v Krásně.

V 18. a 19. století začaly na území města vznikat manufaktury a později továrny, takže se dá říci, že Krásno bylo v této době průmyslově více rozvinuté než sousední Meziříčí. V roce 1924 byly obě města sloučeny.

Památky

Zámek Žerotínů – viz. rubrika Valašské hrady, zámky a muzea.

Domy na Náměstí si většinou zachovaly své renesanční jádra. Dnešní novorenesanční a secesní fasády získaly měšťanské domy ve druhé polovině 19. století. Na Náměstí stojí taky renesanční radnice a zajímavý renesanční dům U Dvanácti apoštolů.

Na Náměstí se nachází barokní sloup Panny Marie a socha sv. Floriána z počátku 20. století na starším, barokním podstavci.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící poblíže náměstí, byl původně gotickou stavbou. Později byl renesančně a barokně přestavěn. Vstupní portál je renesanční a renesanční je taky věž kostela. Ke kostelu byla taky přistavěna barokní kaple Panny Marie.

Kostel Nejsvětější Trojice je malebná, renesanční, částečně roubená stavba. V kostele Nejsvětější Trojice je lapidárium kamenných a dřevěných plastik.

Ze staré zástavby městečka Krásna se zachovalo jen několik staveb.

Zámek Kinských – viz. rubrika Valašské hrady, zámky a muzea.

Krásenská radnice byla původně renesanční stavbou, později byla barokně přestavěna a bylo k ní přistavěno schodiště s nízkou věží. Ve výklenku krásenské radnice se nachází dřevěná plastika Valašské Madony od sochaře Antonína Špelíka.

Masarykovu třídu lemují cenné barokní plastiky z 18. století, které zde byly přemístěny z několika míst ve městě. Najdete zde barokní sochy Panny Marie, sv. Floriána, sv. Ignáce z Loyloly, dále pak sochy sv. Šebestiána, sv. Libora, sv. Pelhřima, sv. Valentina a sv. Anny.

Kostel sv. Jakuba stojí nedaleko zámku Kinských. Původně renesanční kostel byl několikrát přestavěn. U kostela stojí barokní socha sv. Josefa s Ježíškem.

Turistické atraktivity

Muzeum strašidel – viz. rubrika Valašské hrady, zámky a muzea.

Řeznické muzeum – viz. rubrika Valašské hrady, zámky a muzea.

V Moravské gobelínové manufaktuře si můžete prohlédnout gobelínové a kobercové dílny za plného provozu. Jsou zde taky vystaveny gobelíny.

Krytý bazén s plaveckým bazénem, relaxačním bazénem, tobogánem a malým bazénkem pro děti ve tvaru lodi.

Koupaliště s plaveckým bazénem, dětským a relaxačním bazénem. Jsou zde taky nejrůznější vodní atrakce, skluzavka, chrliče vody, vodní hřib, masážní trysky a masážní lavice. V areálu koupaliště je taky hřiště na plážový volejbal, volejbal, nohejbal a stolní tenis.

Letní stadion má dvě fotbalová hřiště a atletickou dráhu. V sousedství stojí zimní stadion, tenisové kurty a haly na bowling a tenis.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist