Kelč

8.červenec 2015

Kelč je město na rozhraní Hané a Valašska, ležícímalebné záhorské pahorkatině. První písemná zmínka o Kelči pochází jižroku 1131, kdy tehdejší Sazany se dvorem olomoucký biskup Jindřich Zdík koupil od údělného knížete olomouckého Oty. Na vrcholu své slávy byla Kelč za biskupa Bruna ze Šaumburku, který poblíže dosavadního Starého Města Kelče založil Nové Město Kelč, nynější Kelč.

Za husitství se Kelč přiklonilahusitům a v roce 1424 dobyli město táborité. V první polovině 16. století začalyKelči vznikat první řemeslnické cechy. Za třicetileté války byla Kelč několikrát vypálena a vypleněna nekatolickými poddanými ze sousedních valašských panství. Z původního počtu obyvatel zbyla ve městě sotva pětina.

Taky po třicetileté válce úpadek Kelče pokračoval. Město přišlo o většinu svých privilegií a kleslo na úroveň takřka obyčejné vsi. V roce 1750 biskup Troyer výslovně zakázal Kelči používat označení města. Za město byla Kelč znovu označovánakoncem 18. století. Město mělo převážně zemědělský charakter.

V padesátých letech 20. století byl Kelči znovu odebrán status města a obnovit status města se Kelči podařilo až v roce 1994.

Památky

Renesanční zámek – viz. rubrika Valašské hrady, zámky a muzea.

Barokní kostel sv. Petra a sv. Pavla s cenným empírovým zařízením.

Kostel sv. Kateřiny, který vznikl v době, kdy bylo založeno město Kelč.

Na náměstí Osvoboditelů stojí radnice z počátku 19. století.

Rodný dům bratří Křičků byl přestavěn na penzion pro seniory. V jedné místnosti je umístěna expozice věnována rodině Křičků. Najdete zde portréty, knihy a rukopisy vztahující se k hudebnímu skladateli Jaroslavu Křičkovi, básníkovi Petru Křičkovi a spisovatelce Pavle Křičkové – Homolkové.

Na náměstí stojí taky barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Turistické atraktivity

Fotbalové hřiště, hřiště na volejbal a florbal a tenisové kurty.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

Všechny články další článek

TOPlist