Vyšší DPH nám zdraží každodenní nákupy

30.listopad 2011

foto redakce Šťastní senioři.cz

Již nyní mají desetitisíce rodin problémy vyjítměsíčním příjmem. Přibývá zadlužených domácností a exekucí. Od nového roku bude ještě hůř. Kvůli zvýšení nižší sazby daněpřidané hodnoty z 10 % na 14 % od příštího roku při každém nákupu šáhneme hlouběji do peněženky.

Od nového roku se tak musíme připravit na vyšší ceny např. potravin, nealkoholických nápojů, městské hromadné dopravy, vody, léků, energie, kultury a všech služeb. Nejchudší občané utrácejí přitom převážně pouze za jídlo a bydlení. Nejvíce zvýšení dolní sazby DPH pocítí tedy nejchudší občané. Konečnými plátci DPH jsme totiž my spotřebitelé. Každým naším nákupem je tedy státní pokladna bohatší. Malou útěchou nám může být, že v tom nejsme osamoceni. I ostatní země EU zvyšují DPH. V posledních letech více než kdy jindy.

V roce 2013 jednotná sazba 17,5 %

Plánované zavedené jednotné 17,5% DPH od roku 2013 nepřinese tolik potřebné snížení daňové administrativy a složitosti. Spíše bude znamenat značné problémy pro některé obory (např. stavební práce nebo knihy), kde se zvýšení DPH výrazně promítne do koncové ceny zboží a poptávka po daném zboží poklesne.

Jednotná sazba DPH není moderní. V EU je zavedena pouze v Dánsku (25 %), některé zboží a služby jsou však od DPH osvobozeny. Ve všech ostatních zemích EU je zavedeno více sazeb DPH. Některé země EU dokonce využívají legislativní možnosti a mají zavedeny tři sazby daně (základní, sníženou a super sníženou). Tři sazby daně jsou zavedeny např. v Řecku, Španělsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku. Některé zboží či služby jsou navíc i v těchto zemích od DPH osvobozeny.

Jak je to v zemích EU?

Základní sazba DPH se v členských zemích EU pohybuje od 15 % do 25 %. Na základě směrnice Rady nesmí být základní sazba daně nižší než 15 %. Nejvyšší základní sazba DPH je v Dánsku, Maďarsku a Švédsku (25 %). Nejnižší je základní sazba DPH v Lucembursku a Kypru (15 %). V posledních letech se většina zemí přibližuje horní hranici.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist