Proč většinu léků bez předpisu nedostanu?

9.srpen 2012

foto redakce Šťastní senioři.cz

Některé léky koupímelékarně i bez lékařského předpisu. Jedná se o lékyminimálními vedlejšími účinky a toxicitou, často jsou tyto léky určenyběžným nemocem. Bez lékařského předpisu koupíme přibližně přes 3 700 léků, většina (přes 58 700) je vázána na lékařský předpis.

Bez lékařského předpisu koupíme známé léky proti kašli, teplotě, nachlazení jako např. Paralen, Stoptussin, Strepsils, Acylpyrin, Celaskon, Coldrex, Ibuprofen… Většině léků je však vázána na lékařský předpis. Bez lékařského předpisu nám tyto léky nebudou ze zdravotních důvodů vydány, těcho léků je více než 58 700. Seznam všech léků (na předpis i bez předpisu) je lehce dostupný k nahlédnutí na internetu na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

Jak je to s placením za léky?

Každý občan s trvalým bydlištěm na území České republiky je zdravotně pojištěn (dle zákona č. 48/1997 Sb.) a má tak tedy mimo jiné nárok na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění. Seznam léků, které nejsou hrazeny z veřejného zdravontího pojištění je uveden v příloze zákona č. 48/1997 Sb. To platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu. Za léky je však nutno zaplatit regulační poplatek dle zákona.

  • Když je lék bez doplatku nebo je doplatek menší než 30 Kč, platí se regulační poplatek 30 Kč.
  • Jestliže je doplatek vyšší než 30 Kč, platí se regulační poplatek 30 Kč a dále doplatek, který se sníží o 30 Kč (tedy o zaplacený regulační poplatek).

Zákonný limit

Přímá úhrada pojištěnců je však omezena zákonným limitem. Všichni pojištěnci jsou tak povinni hradit regulační poplatky pouze do zákonných limitů, vyšší úhrady jsou proplaceny příslušnou zdravotní pojišťovnou. Ze zákona tedy máme jako pojištěnci právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou. Limit je 5 000 Kč za rok. U dětí a občanů starších 65 let je limit 2 500 Kč za rok.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist