Proč si uzavřít životní pojištění?

27.srpen 2013

foto redakce Šťastní senioři.cz

Produkty životního pojištění mají na finančním trhu již své nezastupitelné místo. Na jedné straně nám poskytují pojistnou ochranu, tedy zajišťují nás klienty proti různým životním rizikům, a to dokonce hned od počátku uzavřeného smluvního vztahu a na druhé straně některénich mají svou spořící složkou, díky níž se vytváří úspory především na stáří.

Kombinaci těchto dvou složek nám žádný jiný produkt nenabízí.  Když ovšem posuzujeme finanční produkty, musíme vždy vědět, jakou složku preferujeme. Většinou chceme, aby v daném produktu byly naše prostředky bezpečně uloženy, sledujeme výnosnost, likviditu (rychlost a snadnost, s níž lze mít vložené prostředky k dispozici k jiným účelům, aniž bychom přišli o výhody plynoucí z našeho dosavadního umístění úspor) a celkovou úroveň poskytovaných služeb.

Životní pojištění přináší pojistnou ochranu

Primárním cílem životního pojištění je tedy pojistná ochrana pojištěné osoby, nikoliv spoření či investování. Přestože je hlavním smyslem životního pojištění pojistná ochrana, tak nabízí i bonus navíc formou spoření a daňového odpočtu.

Na konci pojištění dostanete naspořenou částku spolu s výnosy. Peníze se v pojišťovně zhodnocují podobně jako v bance. Sami si určíte, kolik dáte na spoření a kolik na pojistné. A tento poměr můžete samozřejmě změnit, kdy budete chtít. Dále má životní pojištění také význam jako součást důchodového systému, jestliže chápeme tento systém jako souhrn všech zdrojů pro výplatu příjmů ve stáří. Přesto postavení životního pojištění u nás, přes dosažené pozitivní výsledky a dobré trendy, stále pokulhává za zeměmi EU. Zde je pojistné na osobu několikanásobně vyšší a také podíl životní pojištění na celkovém pojistném je vyšší.

Státní podpora

Stát podporuje životní pojištění formou daňových výhod. Při splnění státem stanovených podmínek pro životní pojištění si může občan, který má sjednané životní pojištění každý rok odečíst od základu daně z příjmu pojistné, které zaplatil, a to až do výše 12 000 Kč. Občané platící na životním pojištění 1 000 Kč měsíčně tedy maximalizují daňovou úlevu. Při 15% sazbě daně činí daňová úspora 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč). Ve smlouvě však musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist