Kdy je prodej bytu osvobozen od daně?

23.říjen 2013

foto redakce Šťastní senioři.cz

Někteří penzisté prodají během roku byt a přestěhují se do menšího. Jiní např. zdědí další byt, který následně prodají. Jak je to s daňovými povinnostmi při prodeji bytu?

Někteří senioři budou během letošního roku inkasovat za prodej nemovitosti či movitých věcí statisícové částky, a přesto nebudou daňové přiznání podávat a tento příjem se nebude danit. Ve všech případech je však nutné, aby byly dodrženy zákonné podmínky. Nejsou-li dodrženy zákonné podmínky, tak je tento příjem nutné uvést v daňovém přiznání.

Zákonné podmínky

Při prodeji nemovitosti (i pozemku) je potřeba, aby prodávajcí měl v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Když není tato podmínka splněna a prodávající použije získané prostředky na uspokojení své bytové výstavby, tak je rovněž příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen. Pokud není splněna ani jedna z uvedených dvou podmínek a prodávající vlastnil prodanou nemovitost nejméně pět let před jejím prodejem, tak rovněž je tento příjem od daně osvobozen. U družstevního bytu se daň z příjmu fyzických osob neplatí, jestliže přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu pěti let.

Osvobození od daně

Příjmy osvobozené od daně z příjmu fyzických osob jsou uvedeny v § 4 zákona o dani z příjmu fyzických osob. Především před plánovaným prodejem nemovitosti je vhodné pamatovat na dodržení zákonné podmínky, aby nebyl zisk z této transakce nižší kvůli povinnosti zaplatit daň z příjmu fyzických osob.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist