Jak na dohodu o provedení práce?

12.květen 2011

foto redakce Šťastní senioři.cz

Senioři si nejčastěji přivydělávajídůchodu (předčasnému i starobnímu) na dohodu o provedení práce. Tento typ pracovního poměru je výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance. Z dohody o provedení práce se totiž neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Jak je dohoda o provedení práce upravena zákonem?

Zákonná úprava

Dohoda o provedení práce je upravena v § 75 zákoníku práce v platném znění. Od letošního roku došlo k významné změně, dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Rozsah práce na dohodu o provedení práce nesmí být vyšší pro jednoho zaměstnavatele než 150 hodin. Lze tedy uzavřít běheom roku několik dohod o provedení s několika zaměstnavateli na 150 hodin. Počítá se s rozšířením na 300 hodin, což by byl určitě správný legislativní krok.

V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, jinými slovy řečeno, výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce.

Daňová úspora

Zaměstnavatel ani zaměstnanec z dohody o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění jako u práce na základě pracovní smlouvy. Odměna 10 000 Kč znamená pro zaměstnavatele mzdové náklady 10 000 Kč. U pracovní smlouvy znamená hrubá mzda 10 000 Kč mzdové náklady zaměstnavatele 13 400 Kč. Druhou výhodou pro zaměstnavatele je jednodušší administrativa. Zaměstnavatel totiž neplní za pracovníka pracujícího na základě dohody o provedení práce oznamovací povinnost.

Při odměně 10 000 Kč činí čistá mzda zaměstnance 8 500 Kč. Rozdíl ve výši 1 500 Kč tvoří záloha na daň z příjmu fyzických osob (15 % z 10 000 Kč).

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

Všechny články další článek

TOPlist