I senioři mají mít dobrou životní pojistku

12.březen 2013

foto redakce Šťastní senioři.cz

Mladí lidé uzavírají často životní pojištění kvůli hypotéce. Peníze vynaložené na dobré životní pojištění se však vyplatí i seniorům. V případě nemoci nebo zdravotních problémů tvoří nejvyšší výdajovou položku seniorů výdaje za lékařskou péči a léky. Dobře zvolené životní pojištění seniorům zaručí, že v případě nemoci se jejich rodina nedostane do finančních problémů.

Pohoda a jistota je pro příjemný podzim života velmi důležitá. Dobré životní pojištění seniorům přináší klid. Vědí, že v případě nepříznivé zdravotní situace nebude finančně ohrožena jejich rodina. S dobrou životní pojistkou jsou klienti zajištěni proti dlouhodobé nemoci, invaliditě i úmrtí. Lze rovněž získat asistenční službu nebo pojištění pro případ nesoběstačnosti. Na peníze vynakládané na životní pojištění je potřeba tedy v první řadě pohlížet jako na produkt pokrývající rizika. Když je nebudeme potřebovat, tím lépe. Pravidelné úložky na životním pojištění jsou přitom zajímavě úročeny a klienti mají ke svým penězům zpravidla snadný přístup.

Čtěte dále:

- Kde spořit vnukům a vnučkám?

- Výběrem bankovního účtu můžete ušetřit

Invalidní důchody klesají

Legislativní změny mají za následek postupný pokles důchodů. V poměru k průměrné mzdě klesají nejenom starobní důchody, ale taky invalidní důchody. Výši invalidního důchodu navíc velmi ovlivňuje, jestli se jedná o invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. V posledních letech však dochází k legislativním změnám při posuzování míry invalidity. Posuzování zdravotního stavu je přísnější. Nižší stupeň invalidity znamená nižší invalidní důchod. S dobrou životní pojistkou je pokles životní úrovně při vzniku invalidity podstatně nižší.

 

Zodpovědnost vůči rodině

Živitel rodiny by měl být v každém případě vždy velmi dobře pojištěn. Jedná se o zodpovědný krok vůči rodině. V případě úmrtí nezůstane totiž rodina bez peněz. Na mnoho občanech starších 55 let je finančně závislých hned několik členů rodiny. V prvních náročných letech rodině finanční rezerva plynoucí z životního pojištění značně pomůže. Spoléhat se pouze na vdovský nebo sirotčí důchod nelze, protože i pozůstalostní důchody klesají a podmínky pro jejich přiznání se zpřísňují.

 

Konzultace s odborníkem se vyplatí

U životního pojištění se vyplatí důkladná konzultace s odborníkem. Parametry smlouvy je potřeba správně nastavit, abychom byli odpovídajícím způsobem dobře zajištěni proti všem požadovaným rizikům a pojistné plnění bylo dostatečné vzhledem k našemu životnímu stylu. Všichni chceme mít jistotu, že v případě vážného úrazu nebo dlouhodobé nemoci nezůstaneme bez finančních prostředků. Řešením je životní pojištění. Dobře nastavená životní pojistka neustále nabývá na významu. Vlastní zabezpečení proti zdravotním rizikům bude rok od roku důležitější.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist