Podnikání v důchodu a platba zdravotního pojištění

29.září 2011

foto redakce Šťastní senioři.cz

Jestliže řádný starobní penzista podniká, tak se pro platbu zdravotního pojištění považuje jeho samostatná výdělečná činnost jako vedlejší zdroj příjmů, což pro platbu zdravotního pojištění přináší značné výhody. Jaké?

Podnikající důchodce nemusí totiž dodržet minimální vyměřovací základ. Zjednodušeně řečeno nemusí každý měsíc platit minimální zálohy na zdravotním pojištění, které jsou poměrně vysoké, v letošním roce je to částka 1 670 Kč. V prvním roce podnikání neplatí vůbec žádné zálohy a v dalším roce platí zálohy dle skutečně dosaženého zisku. Celkové zdravotní pojištění doplatí při podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Praktický příklad

Řádný starobní důchodce pan Novák začal v roce 2011 podnikat. Během roku 2011 tedy neplatil žádné zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění za rok 2011 se mu vypočítá dle dosaženého zisku. Při zisku 100 000 Kč zaplatí pan Novák jednorázově své zdravotní pojišťovně při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 částku 7 500 Kč (100 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích bude již platit zálohy ve výši 625 Kč (7 500 Kč: 12).

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist