Jak se vypočítává vdovský důchod?

2.září 2011

foto redakce Šťastní senioři.cz

Vdovský (vdovecký) důchod je 50 % částky procentní výměry důchodu zemřelého + základní výměra. V letošním roce činí základní výměra důchodu 2 230 . Když vdova ještě pracuje, dostane dle uvedeného výpočtu celý důchod po zesnulém manželovi. V případě, že již vdova pobírala starobní důchod, tak je zákonný postup takový, že dostane nejvyšší pobíraný důchod a z ostatních důchodů polovinu procentní výměry.

Pokud by zemřelému nevznikl nárok na invalidní důchod a nebyla by tedy splněna podmínka pojištění, nemá pozůstalý nárok ani na vdovský (vdovecký) důchod.

1)      Příklad – vdova (vdovec) ještě pracuje

Zemřelý byl starobní důchodce. Pobíral důchod v celkové výši 9 230 (7 000 procentní částka + 2 230 základní výměra).

Vdovský (vdovecký) důchod by byl ve výši:

50 % procentní výměry tj. 3 500 Kč + 2 230 Kč základní výměra = 5 730 Kč

Pokud by pozůstalý nebyl sám důchodce, pobíral by částku 5 200 Kč.

Pokud by vdova byla sama důchodkyně postupuje se dále ještě dle § 59 z. č. 155/1995 Sb. V tomto paragrafu se uvádí, že pokud jsou splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

2)      Příklad – vdova pobírá starobní důchod

Zemřelý byl poživatelem starobního důchodu ve výši 9 230 Kč. Vdova má svůj starobní důchod ve výši 8 230 Kč.

  • Vdovský = 50 % procentní výměry zemřelého tj. 3 500 Kč, (9 230 Kč – 2 230 Kč = 7 000 Kč), 7 000 : 2 = 3 500 Kč

Její procentní výměra je vyšší, takže její celkový důchod bude:

  • její procentní výměra 6 000 Kč
  • základní výměra 2 230 Kč
  • její starobní důchod = 8 230 Kč + polovina vdovského důchodu tj. 3 500 : 2 = 1 750 Kč

Vdova bude celkem pobírat 9 980 Kč.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist