ŽIVOT BEZ BARIÉR 12. 10. – 14. 10. 2012 Výstaviště Černá louka Ostrava

12.září 2012

Život staví každémunás do cesty spousty překážek a nás samotné uvádí do různých situací, při kterých vznikají nové potřeby a požadavky, které se snažíme uspokojit tak, abychom stále mohli vést plnohodnotný život. Ať už se jedná o různé zdravotní potíže, starobu, narození dítěte nebo zdravotní postižení, které vznikneprůběhu života, ovlivňují tyto momenty život jedince i jeho blízkých. Často vyžadují zásadní změnyúpravy bydlení, změnu stravování, nákup speciálních pomůcek a přístrojů, sociální a asistenční služby, speciální produkty cestovního ruchu nebo celkově změnu životního stylu.

 

Ve dnech 12. - 14. října 2012 se v prostorách Výstaviště Černá loukaOstravě koná výstavanázvem Život bez bariér. Jedná se o první ročník výstavy, která dohromady spojila dvě aktuální společenská témata, a to Handicap a Senior. Výstava si klade za cíl pomoci lidemrůznými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými. Dalším cílem je přispět ke zlepšení života, integrace do společnosti ve všech sférách činnosti pro tyto osoby od dětípo ty dříve narozené.

 

Také je třeba více, než kdy jindy, podporovat zdravé stárnutí, a to vzhledem ke stále rostoucímu podílu starších lidíEvropě. Zdravé stárnutí může přispět ke zvýšení účasti starších osob na trhu práce, může jim umožnit být déle aktivní a v neposlední řadě může také zlepšit kvalitu jejich života. Co nejvíce let prožitých ve zdraví také znamená větší nezávislost a šanci zůstat déle fyzicky a sociálně aktivní. Evropská unie tento problém aktivně řeší a svou iniciativou usiluje o zlepšení zdraví i aktivity starších lidí. I proto vyhlásila          rok 2012 „Evropským rokem aktivního stáří a mezinárodní solidarity“.

 

Výstava Život bez bariér probíhá souběžněvýstavou Dům a Byt, kde budou prezentovány novinky a trendy z oblasti stavebnictví, vybavení interiérů a exteriérů. Dalším příjemným zpestřením je výstava Kreativ, která je určena všem, kteří mají spoustu fantazie a rádi tvoříbižuterii, keramiku, oblečení, doplňky apod.

 

rámci doprovodného programu bude výstava Život bez bariér doplněna o interaktivní výstavu „Oči nevidomých, uši neslyšících“, kterou připravil klub ÁMOS Centra pro rodinu a sociální péči o.s. a kde si mohou návštěvníci sami vyzkoušet, jak se žijerůznými druhy handicapů. Dále mohou návštěvníci po celou dobu výstavy shlédnout výrobu ručně šitých kožených rukavic, přičemž si mohou nechat vyrobit svůj vlastní pár rukavic (výroba trvá cca 3 hodiny) nebo si mohou vybratjiž hotových výrobků. Tato část doprovodného programu bude plně v režii mistra rukavičkářského řemesla pana Stanislava VáchyDobříše, který je jedním z mála, kteří se ještě u nás rukavičkářskému řemeslu věnují.

 

 

Na Vaši návštěvu se těší Ostravské výstavy, a.s.

 

                                 

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist