V Česku vzrostl objem zpracovaného elektroodpadu o třetinu. Češi jsou zodpovědnější

31.prosinec 2016

Česku bylo vloni recyklováno celkem 8,5 milionů tun odpadu, což představuje téměř o čtvrtinu více, než v roce 2014. Vyplývá to z nejnovějších statistik ČSÚ. Kromě nárůstu celkového množství recyklovaného odpadu se výrazně zvýšil i objem zpracovaného elektroodpadu, který meziročně vzrostl o třetinu. Tyto trendy lze podle expertů přisuzovat zodpovědnějšímu přístupu české populace k životnímu prostředí, ale i vzniku dalších zařízení na třídění a využívání odpadů.

 

Recyklace a druhotné zpracování surovin zaznamenávají v České republice rostoucí trend.Podle Českého statistického úřadu se množství recyklovaného odpadu meziročně zvýšilo o 23 %. „Zatímcoroce 2014 bylo recyklováno6,9 milionů tun odpadu, v loňském roce to bylo již 8,5 milionů tun,“ upřesnila mluvčí Českého statistického úřadu Petra Báčová.Nárůst lze podle evidovat nejenoblasti celkové recyklace odpadu, ale i ve zpracování elektroodpadu„V roce 2015 skončilo na zpracovatelských linkách celkem 119 tisíc tun elektroodpadu, což představovalo zvýšení oproti roku 2014 o 34,4 %,“upřesnila Báčová.

 

Nárůst recyklace i objemu zpracovaného odpadu lze podle odborníků připisovat zodpovědnějšímu přístupuživotnímu prostředí nejen samotných obyvatel České republiky, ale i tuzemských firem. „Velkouzásluhu samozřejmě pokračující společenská osvěta, podstatný vliv také postupný vznik dalších zařízení na třídění a využívání odpadů, kam se na základě lepší ceny a konkurence každoročně daří odklánět více odpadů ze skládek,“ doplnil výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

 

Přestože přibývá společností, které se zpětným odběrem vysloužilého elektroodpadu a baterií zabývají, ne všechny nakládajíelektroodpadem legálně. Vzhledemtomu, že staré elektrospotřebiče a baterie musí být podle aktuální evropské směrnice dále využity, vysloužilé výrobky může přijmout pouze zpracovatel elektrozařízení, poslední prodejce či jiný subjekt provozující sběrné místo zpětného odběru. Běžným způsobem, jak se zbavit vysloužilého elektra, byly historicky i výkupny druhotných surovin„Zatímcoroce 2014 mohli lidé odnést elektrospotřebiče, přenosné baterie nebo akumulátory do jakékoliv výkupny, nyní mohou vysloužilé výrobky přijímat pouze ty výkupny, které mají zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů. V případě, že výkupny tato speciální místa zřízena nemají, nejsou oprávněny elektroniku a další výrobky přijmout,“ uvedl David Vandrovecředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií.

Podle odborníků je tedy nutné spolupracovat s odbornými zpracovateli, kteří jsou schopni maximálně zužitkovat různé druhy materiálů. Pouze odborné firmy dokážou každý materiál zpracovat tak, aby odpovídal předepsané míře jeho dalšího využití. Například u velkých domácích spotřebičů lze materiálově využít až 90 %. Materiálové využití odpadu navíc významněpřispívá ke snížení plýtvání přírodními zdroji. „Recyklací elektroodpadu a baterií dochází k úspoře elektrické energie, ropy a vody a rovněž ke snížení produkce nebezpečného odpadu a skleníkových plynů. Ekologická likvidace jednoho notebooku například představuje úsporu přibližně 7 litrů ropy nebo téměř 400 litrů pitné vody,“ uzavřel David Vandrovec.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist