Tísňová péče Života 90 – výjimečná služba, která umožňuje seniorům žít déle doma

29.duben 2014

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě  potřeby vždy přijde pomoc - to umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče.Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomocpřípadě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný životjistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Služba se díky spolupráciNadací České spořitelny stane dostupnou pro širší okruh seniorů.

„Při zavádění systému tísňové péče jsme mysleli hlavně na ty seniory, kteří nechtějí opustit svůj domov ale kvůli svému vysokému věku také potřebují jistý druh dohledu a pomoci, která pro ně bude připravena 24 hodin denně,“ říká Jan Lorman, ředitel spolku Život 90, který tísňovou péči provozuje.

„Tísňová péče Života 90 je vlastně takový komplex služeb. Nejde jen o samotné hlídání a přijímání poplachových zpráv pomocí tlačítka. Instalujeme uživateli také čidlo pohybu, takže i když nestihne tlačítko použít, pomoc přijde. Pravidelně také všechny uživatele obvoláváme, jsme s nimi v kontaktu a známe je, což je velkou výhodou ve chvíli, kdy nás potřebují,“ dodává vedoucí služby Eliška Fousková.

Život 90 se pomocí domácí nebo venkovní tísňové péče stará o 1 200 seniorů ve 13 krajích České republiky. Nyní do poskytování této služby vstupuje Nadace České spořitelny, která se rozhodla podporovat provoz služby jedním milionem korun ročně. Pro nové žadatele o službu to znamená, že odpadá pořizovací a instalační poplatek za službu, který byl v řádech tisíců korun.

„Služba tísňové péče dodává seniorům - a také jejich rodinám - nesmírně důležitý pocit bezpečí. I přes komplikace spojené s přibývajícím věkem, pomáhá lidem žít plnohodnotně a beze strachu ve svých domovech. Nadace České spořitelny byla partnerem tísňové péče Života 90 již v minulosti a nyní se s odstupem několika let vrací ke spolupráci na rozšíření této velmi potřebné služby i do zbývajících regionů ČR“ říká Dagmar Sladká, tajemnice Nadace České spořitelny.

Jak tísňová péče funguje?

V případě krizové situace, kdy se uživateli udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během chvíle je

 

 

propojen s dispečinkem tísňové péče. Operátorky zjistí, co se stalo a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, pošlou výjezdovou službu s klíči od bytu uživatele, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.

 

Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci

Domácí verze tísňové péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost a nepohyb v bytě. Stane-li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.

 

Pravidelná volání

Další velmi oceňovanou výhodou a jedinečností služby tísňové péče Života 90 je pravidelné volání - operátorky dispečinku jednou týdně všechny uživatele obvolávají. Díky tomu, že pravidelně sledují a aktualizujíinformace a stav uživatele, jsou pak schopny ještě rychleji a efektivněji zorganizovat pomoc, kdykoli ji uživatelé potřebují.

 

Pomoc při ochraně majetku

Čidlo ale může mít i opačnou funkci - v době své nepřítomnosti v bytě ho uživatelé používají i jako zabezpečovací systém. Uživatel operátorkám nahlásí, že byt opouští, a čidlo pohybu přepne na hlídací režim. Pokud do „zakódovaného“ bytu někdo vstoupí, operátorky zjistí, kde a v čím bytě k tomu došlo.

 

 

Život 90je organizace, která poskytuje služby seniorům a jejich blízkým. Provozujeme jedinou bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme službu tísňové péče s tísňovým tlačítkem, organizujeme vzdělávací a rekondiční aktivity pro seniory,  odlehčovací pobytové centrum, pečovatelskou službu a seniorské Divadlo U Valšů.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist