Tipy ke dni Země: Jak chránit naši planetu? Snižte spotřebu energie, třiďte a nakupujte u místních

23.duben 2016

Mezi globální ekologické problémysoučasnosti patří skleníkový efekt, při kterém docházíohřívání naší planety. Mezinejvětší producenty skleníkového plynu CO2 na světěsoučasnosti patří Čína, která se podílí již téměř celou čtvrtinou na celosvětových emisích CO2. Druhým největším znečišťovatelem jsou pak Spojené státy, jejichž emise tvoří téměř 15 % v celosvětové produkci skleníkových plynů. Za USA následuje Indie, Rusko a Brazílie. Česká republika rovněž patří mezi významné evropské viníky, na každého obyvatele připadá více než 12 tun oxidu uhličitého ročně.

Třiďte, co se

Za posledních pár let se české domácnosti naučily poměrně dobře třídit základní druhy odpadů, jako jsou plasty, papíry nebo sklo. Třídit se ale mnohem více. Trendem poslední doby je návrat k domácímu kompostování. Města a obce vyzývají své občany, kteří mají zahradu či alespoň malý pozemek v okolí domu, aby si pořizovaly kompostéry, či rovnou na kompostéry přispívali. Kromě bioosložek lze ale portfolio tříděného odpadu rozšířit ještě o další druhy. Staré oblečení a vyřazený domácí textil nemusejí skončit v popelnici. Na mnoha místech existují sběrné kontejnery pro vyřazené oblečení, obuv a další textil, který dále putuje k potřebným lidem nebo je znovu zpracován.

Nezapomeňte, že velmi důležité je také třídit elektrické spotřebiče, baterie či kovy.„Neopatrnýmnakládáním s těmito materiály může dojít k narušení životního prostředí. Těžké kovy mohou kontaminovat půdu i vodu. Recyklací kovových látek obsaženýchbateriích lze přitom dosáhnout značných energetických a materiálových úspor primárních surovin,“vysvětlil David Vandrovec ze skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem baterií a elektroodpadu. Kromě třídění se také snažte vyhýbat zbytečným jednorázovým obalům. Na většinu zeleniny či ovoce v obchodech není třeba používat igelitové sáčky. Mějte u sebe vždy látkovou tašku na případný nákup potravin, abyste nemuseli kupovat igelitové tašky. Existuje již mnoho obchodů, kde nabízejí nákup např. těstovin, luštěnin či obilovin do vlastních obalů. Využívejte je.

Snižte spotřebu energie

Podle aktuálních výzkumů se na produkci skleníkových plynů domácnosti podílejí jednou třetinou. Až 56 % energie se spotřebuje na vytápění českých domů a bytů, následuje ohřev vody, který tvoří téměř čtvrtinu. Nejvíce energie přitom spotřebuje zimní vytápění a letní ochlazování domů. Spotřebu při topení i ochlazování domů lze snížit lepší tepelnou izolací, kvalitními okny nebo využitím stínicí techniky, která v horku udržuje chlad v domě a v zimě naopak nepouští teplo ven. Snížit spotřebu energie při topení lze také upravením průměrné teploty v domě. Zkuste snížit teplotu na termostatu alespoň o jeden stupeň. Lidé často své domácnosti přetápějí a zbytečně tak uniká drahocenná energie a také finance z rodinných rozpočtů.

Nezapomeňte ani na vybavení domácnosti. Při koupi nových spotřebičů věnujte pozornost energetickým štítkům a vybírejte ty nejúspornější s označením A. Nenechávejte vaše domácí spotřebiče zapnuté ve „stand-by“ režimu, odebírají totiž stále elektřinu. Také nabíječky na mobilní telefony a notebooky je třeba odpojovat od sítě. Využívejte moderní LED světla, která mají menší spotřebu než klasické a úsporné žárovky.

 

Rozmyslete si způsob přepravy

Průměrný český osobní automobil každoročně způsobí exhalace zhruba 1,7 tuny oxidu uhličitého. Zatímco listnatý strom dokáže během hodiny odebratovzduší asi třicet gramů oxidu uhličitého, auto za hodinu jízdy uvolní desetdvacet kilogramů oxidu uhličitého. Cestování automobilem není vždy zcela nutné a zejména po větších městech se lze bez problémů pohybovat hromadnou dopravou či na kole. V menších městech nebo při potřebě dojíždění se nabízí možnost spolujízdy například s kolegy z práce nebo využití hromadných dopravních prostředků, v ideálním případě vlaku. Přispějete tak k čistšímu ovzduší. Pokudmusíte automobil ke své práci i běžnému životu z různých důvodů využívat, dejte přednost úsporným vozům nebo alternativním palivům. Na výběrjsou dnes běžně hybridní či plynové pohony.

Kupujte lokální produkci

Je třeba se zamyslet také nad naší denní spotřeboupotravinami, kosmetikou i oblečením. Možnost celoročního výběru exotického ovoce, nekonečného množství kosmetických výrobků a levného textilu, je vyváženo řadou negativních dopadů. Kromě velkého plýtvání energií, znečištěného ovzduší, hluku, zdevastované půdy globální obchod způsobuje zoufalé pracovní a životní podmínky dospělýchdětí. Ekologický dopad textilního průmyslu lze snížit nákupem v second handech nebo od místních návrhářů. Při nakupování potravin se zase soustřeďte na lokální produkci a dobře promyslete, zda danou věc opravdu spotřebujete. Místní zelenina i ovoce jsou nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale také dodají více potřebných vitamínů a dalších látek. Pokud máte rádi exotické ovoce, kávu, čaj či čokoládu, snažte se jejich spotřebu omezit a při nákupu vybírat produkty se značkou Fair trade, která zaručuje důstojné podmínky pro zemědělce a zmírnění ekologického dopadu této produkce. Čerstvě namletá káva je chutnější, jejím pitím navíc omezíte tvorbu dalšího odpadu.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist