Symboly moci a paměti – výstava moravských zemských desek na Pražském hradě – Rok pánů z Kunštátu 2014

10.duben 2014

Výstavou Symboly moci a paměti na Pražském hradě bude 3. dubna 2014 symbolicky zahájen Rok pánůKunštátu. Prezentovány budou nejenom moravské zemské desky, pavéza se sv. Václavem a pavéza se znakem Prahy, ale i skica Mikoláše Alše Setkání JiříhoPoděbradMatyášem Korvínem. Výstavamístnosti Korunního archivu ve Starém královském paláci na Pražském hradě potrvá do 5. května 2014.

 

Návštěvníci Pražského hradu uvidímístnosti Korunního archivu tři vzácné exempláře pergamenových obalů moravských zemských desek, a to Obal brněnské knihy Erharda z Kunštátu (1407–1412), Obal brněnské knihy pana ProckaKunštátu (1464–1466) a Obal olomoucké knihy pana HeraltaKunštátu (1490). Moravské zemské desky představovaly již od svého založeníroce 1348 základ veškeré právní legitimity majetkové držbyzemi. Tyto desky zajišťovaly držení jmění nejen pánům a majitelům velkých panství, ale i vdovám, sirotkům a všemu moravskému lidu. Uloženy byly na nejposvátnějších místech Moravypři chrámu sv. VáclavaOlomouci nebo u hlavního kostela sv. Petra v Brně. Již od 16. století byly nazývané pravým klenotem země a mohly být otevírány pouzepřítomnosti všech stávajících úředníků zemského soudu, přitom zápisy o majetkových převodech, věnech manželek, sirotčím mění, o kupních smlouvách a testamentech mohl pořizovat pouze nejvyšší zemský písař. Tři obalyerby pánůKunštátu dokazují urozenost a význam rodu Kunštátů mezi moravskou středověkou aristokracií. Moravské zemské desky byly po dobu šesti set let nepřetržitě vedeny a jsou nejstarším dokumentem tohoto druhu na světě. Pro výstavu na Pražském hradě zapůjčil obaly zemských desek Moravský zemský archivBrně. „Jsem velmi potěšena, že projekt Roku pánůKunštátu uvozuje výstavaprostorách Korunního archivu ve Starém královském paláci a že se na při spolupráci mohly setkat nejvýznamnější paměťové instituce České republiky. Symbolicky se tak rod českého krále JiříhoKunštátu a Poděbrad vrací po více než pěti stech letech zpátky na Pražský hrad,“ uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

 

Dalšími výstavními předměty jsou dvě pavézy zapůjčené Národním muzeemPraze. Jedná se o Pavézu se svatým Václavem a s motivy kutnohorského znaku (1470–1480) a o Pavézu se znakem města Prahy (2. pol. 15. století). Tyto české středověké štíty pro pěší ozbrojence se díky řemeslnému zpracování a malovaným motivům řadí nad průměr tehdejších evropských bojovných štítů. Kromě své vysoké umělecké hodnoty jsou také jedinečným dokladem husitské vojenské tradice po celé 15. století.

 

Posledním objektem výstavy Symboly moci a paměti je skica Mikoláše Alše Setkání JiříhoPoděbradMatyášem Korvínem po bitvě u Vilémovaroce 1469 zapůjčená Národní galeriíPraze. Inspirací pro výjev na obraze byl pro malíře popis historické scény, jak ji ve svých Dějinách národu českého líčil František Palacký. Na obraze diktuje vítězný český král Jiří spravedlivé podmínky poraženému uherskému králi. Obraz Mikoláše Alše je ikonické dílo českých dějin umění i klíčový příklad „poděbradské reflexe“české kultuře pozdního národního obrození.

 

Rok pánůKunštátu 2014

Národní památkový ústav se v minulých letech v rámci cyklu Po stopách šlechtických rodů věnoval Rožmberkům, Pernštejnům a vloni francouzským rodům a francouzské kultuřečeských zemích. Rok 2014 je Rokem pánůKunštátu. Tímto si připomínáme 550. výročí od dokončení několika na sebe navazujících diplomatických mírových misí, které vyslal český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad k západoevropským panovnickým dvorům. V rámci Roku pánůKunštátu je připravena řada výstavních akcí a kulturních programů, které veřejnosti přiblíží nejen rod Kunštátů, ale i období středověku vůbec.

 

Kontakty a informace:

Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova.dagmar@npu.cz, www.npu.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist