Studovat můžete v každém věku

18.duben 2017

Studium nemusí skončit v mládí získáním maturitního vysvědčení nebo výučního listu. Dnes mají možnost vzdělávat se i lidé v seniorském věku. Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům kvalitní využití volného času a příležitost i nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti. Masarykova univerzita organizuje kurzy U3V již 27 let a jejednou z nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České republice. Díky studiu se mohou posluchači dovědět o novinkáchz nejrůznějších oborů, a to formou přednášek, cvičení, seminářů nebo exkurzí. Účastníci U3V mají šanci zapojovat se i nadále do společenského dění a tím si udržovat svoji duševní i fyzickou kondici. Obliba této formy studia neustále stoupá a každý rok se rozšiřují řady posluchačů U3V o několik desítek nových zájemců. Využijte i Vysvůj volný čas, naplňte ho novými poznatky, vědomostmi a získejte nové přátele.

Srdcem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět fakult MU a jejich obsah má tedy víceoborový charakter. Studium je zakončeno slavnostní promocí, na níž získají účastníci tohoto kurzu osvědčení o absolvování. Zájemci se mohou hlásit také do tří jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem).

Nad rámec základního programu jsou pro posluchače U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky a problémy zoblasti humanitních i přírodních věd a mnoho dalších. Do programu jsou taktéž zařazeny jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů.

Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za čtrnáct dnů v období od října do května. Účastníkem programu U3V MU může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2017/2018 stanoveno ve výši 800 Kč.

Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017. Další informace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií z nabízených aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist