SENIORSKÁ PÍSEŇ v Českých Budějovicích

4.leden 2012

SENIORSKÁ  PÍSEŇČeských Budějovicích

 

…zastav se na okamžik,

během dne a dovol slunci,

aby Ti zalilo tvář.

Dopřej si vteřinu či dvě,

Abys poslouchal hudbu,

Když se Tvá vnoučata

smějí při hře…“

 

O stáří a stárnutí se hodně píše a diskutuje.Lidé se ptají, jak je možné stárnutí oddálit.

Svaz důchodců ČR, občanské sdružení, městská organizaceČeských Budějovicích našla odpověď. Pro svoje členy připravuje celou řadu zajímavých akcí, např. vycházky, výlety, zájezdy, trénování paměti formou stolních a společenských her, přednáškyrůzných oborů např.zdravovědy,vlastivědných zajimavostí, cestování, politického života, kultury. Velice oblíbená se stala muzikoterapie, kde se senioři setkávají při hudbě a zpěvu.

roce 2009 byla vyslovena myšlenka, uskutečnit setkání hudebních a tanečních souborůcelé republiky.

 V pátek 18.září 2009 byl uveden pod záštitou krajského hejtmana a za podpory magistrátu města České Budějovice 1. ročník Seniorské písně. Jako první uvítal hosty a diváky soubor MěO SD ROZMARÝN pod taktovkou Anny Postlové, který se také stal hlavním účinkujícím a hostitelem pro další ročníky.Na akci vystoupil pěvecký soubor SKŘIVÁNEK ze Skřivan u Nového Bydžova s třemi vlastními písněmi s hudbou a texty Karla Přikryla,který také soubor doprovázel na harmoniku.Veselým vystoupením bylo taneční číslo dvanácti krojovaných členek DOBŘANSKÝCH BÁBINEK, při kterém ostatní členové souboru zpívali bujaré písničky za doprovodu heligonky pana Františka Boučka. Vystoupení hudebních a  tanečních souborů seniorů  mělo u diváků obrovský úspěch.

Tehdejší předseda MěO SD ing. Rudolf Řežábek zhodnotil velice kladně celé setkání seniorských souborů, které bylo ukázkou velice kvalitní zábavy, nádherných písniček, což zcela zaplněný sál v Gerbeře ocenil dlouhotrvajícím potleskem Poděkoval organizátorům a vyjádřil naději, že se za rok opět na podobné akci všichni sejdeme

A toto přání se stalo skutečností.

V pátek 17. září  2010 od 14.00 hodin v sále Budvar Arény – Gerbera  se  konal 2. ročník  SENIORSKÉ PÍSNĚ, na kterém opět  vystoupily  pěvecké a taneční soubory z Čech a Moravy.

Opět zahájil  akci známý a populární českobudějovický ženský sbor ROZMARÝN pod vedením Anny Postlové, řádové sestry ze Štěkně, který vedla varhanice sestra S. Cyrila. Zúčastnil se také loňský účastník  BÁBINKY z Dobřan u Plzně, se sbormistryní Magdou Vozárovou. Soubor doprovázel na heligonku Ing. František Bouček, který je rovněž manažerem souboru. Repertoár souboru je zaměřen na národní a  lidové písně a vánoční koledy. Soubor znovu uvedl své nádherné taneční vystoupení z oblasti country a lidových tanců.

Novým účastníkem Seniorské písně byl  pěvecký sbor  NOVITA ze Soběslavi, pod taktovkou  Evi Králové. Vedoucí sboru a manažerkou je Věra Hanzalová. Novita vznikla spontánně v lednu 2006 z důvodu prosté potřeby – zpívání.

Dalším zajímavým hostem, na který jsme se  moc těšíli byl  ženský pěvecký sbor TETIČKY z Kunovic ( toho roku zaplavená oblast na Moravě). Sbor zahájil v roce 2010 svoji pětiletou činnost. Nejprve se zpívaly zažité a znovu objevené písně svatební, po nich následovaly další ze studnice slováckého folkloru. Sbor vystupuje také na Slovensku, Polsku, Rakousku.

Vedoucí a sólistkou souboru je paní Ludmila Turčíková. Velkou zásluhu na reprezentaci má pan Zdeněk Ondrášek,který je také manažérem a stará se o úpravu písní.

Všechny účinkující soubory měly vysokou uměleckou úroveň,různorodý žánr a tím byl program 2. ročníku Seniorské písně pro diváky ještě zajímavější . A opět diváci ocenili vystoupení souborů dlouhotrvajícím potleskem.

Na závěr účinkující a organizátorům poděkoval nový předseda MěO SD pan Ing. Jiří Polánský. I on vyjádřil naději, že se setkáme za rok znovu.

A jak to dopadlo, no pochopitelně, že jsme se v pátek 17.června 2011 setkali potřetí a znovu na SENIORSKE PÍSNI. Seniorské soubory se svými českobudějovickými příznivci.

V pátek 17. června 2011 se v  Gerbeře sešlo 140 účinkujících ze šesti pěveckých a tanečních souborů z různých koutů české republiky na třetím ročníku Seniorské písně, aby svým vrstevníkům  předvedli, jak je možné se dobře a účelně bavit.

Svaz důchodců, občanské sdružení, MěO České Budějovice byl organizátorem již 3. ročníku Seniorské písně Akce byla opět pod záštivou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, primátora Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy a s finanční účastí statutárního města .

Program zahájil a staral se i o doprovodné slovo, stejně jako i o minulé  ročníky, pan Dr. Stanislav Štádler. Soubory a hosty přivítal pan Ing. Jiří Polanský, předseda MěO SD.

Jako první vystoupil českobudějovický ženský pěvecký sbor MěO SD ROZMARÝN pod taktovkou dirigentky paní Mgr. Anny Postlové. Soubor v letošním roce oslavil 15. výročí svého založení.

Dále se programu představil pěvecký a taneční soubor SKŘIVÁNEK ze Skřivan s dirigentem panem Václavem Ondráčkem  s pásmem „ Vítáme jaro. „

RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ z Prachatic pod taktovkou paní Mgr.Emilie Popielové uvedlo pásmo Hašlerových skladeb, které uváděl pan Jaromír Popiel s manažerka souboru paní Jarmilou Kadlecovou. Hostem souboru byly dvě slepé dívky Jarmilka a Maruška Šímovy. Jejich vystoupení bylo báječné a sklidilo velký potlesk u diváků.

Dalším souborem z Prachatic byl SENIOR COUNTRY CLUB, který předvedl jak se tančí country tance. Soubor je veden manžely Hrůzovými.

 BÁBINKY z Dobřan u Plzně se Seniorské písně zúčastnily potřetí. Pod vedením  pana Ing.Františka Boučka soubor uvedl směs písní Karla Hašlera. Další v programu bylo pěvecké a taneční vystoupení „Dobřanské bábinky zpívají a tančí Staropražské písničky“. Soubor na počest Seniorské písně složil písničku na melodii písně k Budějicům cesta, kterou společně s účastníky ostatních souborů a diváky zazpíval. Pro všechny v sále to bylo milé a příjemné překvapení.

Novým účastníkem, na který jsme se velice těšili, byl mužský pěvecký sbor SMETANA SLOVANKA z Kladna pod vedením sbormistra pana Jana Duška.Sbor byl založen v r. 1912 a v roce 2012  oslaví 100. výročí založení. Sbor má opravdu velice dlouholetou a úspěšnou tradici. Hostoval v Rakousku, Holandsku, Německu, Velké Británii, Francii, Estonsku, Slovinsku atd. Vystoupení  sboru bylo opravdu velkým uměleckým zážitkem Seniorské písně.

Na závěr vystoupil Skřivánek, který zazpíval tři autorské hymny na počest konání Seniorské písně.

3. ročník SENIORSKÉ  PÍSNĚ vygradoval v neuvěřitelnou a velkolepou akci, při které se setkali českobudějovičtí senioři s muzikanty, zpěváky a tanečníky ze seniorských souborů z  různých koutů naší republiky.

 Pan Ing. Jiří Polanský všem účinkujícím souborům za jejich nádherná vystoupení poděkoval a předal jejich vedoucím upomínkové keramické dárky. Zároveň poděkoval za záštitu a finanční podporu celé akce  hejtmanovi  panu Mg. Jiřímu Zimolovi a primátoru města České Budějovice panu Juraji Thomovi, kteří byli sponzory všech třech ročníků a díky také vyslovil všem organizátorům celé krásné a úspěšné akce.

Tři ročníky SENIORSKÉ PÍSNÉ navštívilo celkem okolo 1 000 diváků a členů účinkujících souborů. To již něco znamená, to je něco nad čím by se měli zamyslet představitelé města a kraje, když dávají finanční podporu. Bez této by se akce vůbec nemohly uskutečnit

3. ročník Seniorské písně skončil a mi se budeme těšit  na další rok , na další  setkání seniorských souborů. Pokud získáme podporu a to hlavně finanční pomoc… Je dobré se zamyslet nad tím, jestli senioři mají sedět doma a přemýšlet o konci svého bytí a nebo se radovat v kolektivu svých vrstevníků na takových nádherných akcí jako byla SENIORSKÁ PÍSEŇ.

Paní Jaroslava Michalcová z pěveckého souboru Rozmarýn složila báseň

 na počest festivalu Seniorské písně .

 

SENIORSKÁ PÍSEŇ

 

Když jeden už nemůže a volá

Človíčku pomoz, trable mám.

Na to by se mělo slyšet –

Každý je někdy úplně sám.

 

Od toho máme ruce,

Ta jedna z nich je k podání.

Nepomohou velká gesta

i maličkost Tě zachrání.

 

Ve stáří by se mělo umět žít,

Odhodit starosti a chmury.

Stále jít životem vstříc

A nemyslet na neduhy.

 

Co je nejdůležitější,

Mít jeden druhého rád.

Obklopit se přáteli

A s chutí si zazpívat.

 

Seniorská píseň zní,

Vždyť život je i tak krásný,

Ale musí se umět

i s léty žít.

 

 

 

 

                                   Jaroslava Studená

                                   MěO SD  České Budějovice

 

Je mou milou povinností poděkovat paní Jaroslavě Studené, člence našeho výboru, za její velké úsilí, které organizování ročníků Seniorské písně věnovala. Bez jejího enormního nasazení by se Seniorská píseň  vůbec neuskutečnila. Věřím, že jí bude sloužit zdraví natolik, aby mohla zajišťovat i další ročníky Seniorské písně.

 

Ing. Jiří Polánský

předseda Městské organizace Svazu důchodců

České Budějovice

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist