Prodej CP a daňové přiznání za rok 2014

23.únor 2015

Kdo pořídil v loňském roce cenné papíry a ještě během roku 2014 je prodal, ten musí zahrnout příjem z prodeje cenných papírů do daňového přiznání za rok 2014. Nesplní totiž časový test. Výjimkou jsou roční souhrnné příjmy drobných investorů do 100 tisíc .

Do cenných papírů investuje každoročně více občanů, neboť lze dosáhnout zajímavých zisků a jedná se o tolik oblíbený pasívní příjem. Výhodou z příjmů  z prodeje cenných papírů je rovněž skutečnost, že se z těchto příjmů neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se při splnění podmínek pro daňové osvobození rovněž neplatí. Celkové zdanění z příjmů z prodeje cenných papírů je tedy značně nižší než zdanění příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Přísnější podmínky od roku 2014

Příjem z prodeje cenných papírů patří mezi příjmy, které jsou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Stejně jako např. prodej nemovitostí. Od roku 2014 došlo ke zpřísnění podmínek pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. V daňovém přiznání za rok 2014 tak bude více občanů uvádět příjem z prodeje cenných papírů.V daňovém přiznání za rok 2013 se neuváděly příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi jejich nabytím a prodejem přesáhla šest měsíců. Od roku 2014 je však lhůta pro osvobození již tříletá," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Drobní investoři se dani z příjmu vyhnou

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmu fyzických osob od loňského roku ovlivňuje načasování prodeje cenných papírů. Daňové hlediska je potřeba zohlednit při rozhodování o prodeji. Drobní investoři však nemusí mít při nákupu a prodeji cenných papírů daňové starosti. Jestliže byl příjem z prodeje cenných papírů v roce 2014 nižší než 100 000 Kč, tak je tento příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. I zaměstnanci mající příjmy z prodeje cenných papírů do limitu nemusí podávat daňové přiznání a daňové záležitosti za loňský rok za ně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daně. "Limit pro osvobození se však vztahuje na roční příjem, nikoliv zisk, s tím je potřeba počítat. Při příjmu z prodeje cenných papírů např. 120 000 Kč výdajích 80 000 Kč je nutné tuto obchodní transakci zohlednit v daňovém přiznání a řádně zaplatit daň z příjmu,“upozorňuje Emil Brož.

Jak se příjem z prodeje cenných papírů zdaňuje?

Občané mající příjmy z prodeje cenných papírů, které je potřeba zdanit, budou vyplňovat přílohu č. 2 daňového přiznání, protože příjem z prodeje cenných papírů je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Základem daně dle § 10 bude příjem z prodeje cenných papírů ponížený o prokazatelně vynaložené náklady. Výdajem je zejména pořizovací cena cenných papírů, ale také různé poplatky související s nákupem. Např. při příjmech z prodeje cenných papírů ve výši 130 000 Kč a výdajích 90 000 Kč je základem daně částka 40 000 Kč (130 000 Kč - 90 000 Kč). Při vyčerpání všech daňových slev a daňových odpočtů by daň z příjmu ze zisku z této obchodní transakce byla 6 000 Kč (15 % z 40 000 Kč).  "Zaměstnanci nebo živnostníci podávající daňové přiznání však musí počítat s tím, že případná ztráta z prodeje cenných papírů jim nesníží celkový základ daně. Zjednodušeně řečeno ztráta z prodeje cenných papírů nesníží živnostníkovi hrubý zisk a tedy daňovou povinnost ze samostatné výdělečné činnosti,“vysvětluje Emil Brož.

Daňové osvobození neplatí vždy

Daňové osvobození pro neplacení daně z příjmu fyzických osob z příjmů z prodeje cenných papírů však nemohou využít všichni občané. Zákonem jsou stanoveny mantinely. Daňové osvobození nemohou např. využití lidé, jenž mají celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti 5 % a více v posledních dvou letech.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů –exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost –strávíte v ní zbytek života!

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist