Povodně 2013 – první odhad škod

4.červen 2013

První hrubé odhady pojišťovny Generali počítají se dvěma tisícovkami škod za 150 milionů korun.  Pro konečný účet bude rozhodující další vývoj počasí. Na řadě míst republiky totiž velká voda ještě nekulminovala. Mobilní technici a likvidátoři pojišťovny Generali jsou v terénu. Tam, kde to situace již umožnuje, pomáhají postiženým povodní s registrací škod. Posíleny byly kapacity kontaktního centra, které přednostně odbavuje hlášení škodních událostí souvisejících s velkou vodou. Lidé je mohou hlásit buďto telefonicky na čísle 844 188 188 nebo online na www.generali.cz. V případě potřeby jsme připraveni vyplácet zálohy na pojistná plněníKlientům, kteří budou nuceni z důvodů povodní stornovat zahraniční cestu, Generali bezplatně zruší cestovní pojištění.

Vzhledem k panující situaci eviduje pojišťovna Generali prozatím minimum nahlášených škod. Je to logické, lidé se nejdříve snaží ochránit své zdraví a svůj majetek. Podle našich letitých zkušeností hlásí klienti podobné škody s tří a vícedenním zpožděním. Například v případě zatopení domu je nutné počkat, až voda opadne, a teprve poté je možné začít se sčítáním škod. Mezi prvními nahlášenými škodami převažují právě zatopené domy, sklepy, či škody na motorových vozidlech.

Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam. S likvidátorem pojistné události je možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Klientům, kteří budou nuceni z důvodů povodní stornovat zahraniční cestu, bezplatně zrušíme cestovní pojištění. Generali tak vychází vstříc řadě základních škol, které měly v těchto dnech naplánované školní výlety do zahraničí a z důvodu povodní je musely zrušit.

Doporučená opatření pro minimalizaci následků povodňových škod

·         vyčerpávání vody, vysoušení a úklid zasažených prostor

·         nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu

·         jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

Doporučená opatření pro hlášení povodňových škod

Jakmile to situace dovolí, je důležité vytvořit si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny. V případě možnosti je vhodné provést jejich fotodokumentaci. Hodnotu a vlastnictví zasažených věcí je potřeba doložit například záručními listy, účtenkami, či jiným pořizovacími doklady.

V případě, že to situace v místě škody umožňuje, ponechat poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků Generali. Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, provést jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidacefotodokumentace, nařízení hygienika apod.

Generali Pojišťovna a.s.

Akcionář: Generali PFF Holding B.V.

Sídlo společnosti: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika

: 61859869

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Generali Pojišťovna a.s. je součástí Generali PPF Holding B.V. (GPH), který působí ve 10 zemích střední a východní EvropyBulharsku, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku. GPH je společný podnik Assicurazioni Generali (podíl 76 %) a PPF Group (24 %). GPH sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist