Potravinářská inspekce loni uložila pokuty za 140 milionů korun. Hlavními problémy byly nedodržování hygieny a špatná manipulace

30.květen 2016

Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) za rok 2015 ukazují alarmující stav dodržování hygienických předpisů a požadavků na skladování potravinmaloobchodů. Jen v loňském roce uložil tento orgán pokuty ve výši 140 milionů korun, nejčastěji za nedostatečná opatření proti škůdcům, narušování chladového řetězce při manipulacipotravinami, dále jejich špatné označování a falšování. Kritická je i skutečnost, že tyto problémy se objevují dlouhodobě.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolovala především ty povinnosti, které mohou prodejci přímo ovlivnit, například bezpečnost potravinsouvislosti se skladováním, dodržování teplotních režimů u chlazených a mražených potravin a dodržování hygienických požadavků. Podle SZPI byly největší nedostatky odhalenyplnění hygienických standardů, předevšímoblasti opatření proti průniku škůdců. „Ať už jde o hlodavce, nebo o hmyz, škůdci jsou potenciálními přenašeči závažných onemocnění a jejich pohyb mezi potravinami je neakceptovatelný. Škůdci potraviny poškozují takzvaným požerem a kontaminují potraviny exkrementy. Zboží podezřelékontaminace musí prodejce vyřadit a zlikvidovat,“ uvedl Pavel Kopřiva, mluvčí SZPItím, že přítomnost škůdců se v převážné většině případů pojí se zanedbaným úklidem. Jedná se předevšímnánosy prachumastnoty na regálech a zboží.

Potravinové řetězce však nechybují pouzeneplnění hygienických standardů. Častým nedostatkem bývá nedodržení chladového řetězce.Potravina musí být po celou dobu uvádění do oběhu vystavena teplotám dle podmínek uchovávání na obale, tedy od fáze výroby, přepravy, skladování až k fázi maloobchodního prodeje. Zboží bývá po doručení velmi často skladováno mimo chladicí nebo mrazicí prostory. Přitom i rozdíl 1 °C může znamenat, že se potraviny stanou zdraví závadné,“ sdělil Petr Píša, technický ředitel společnosti Frigomont, předního českého dodavatele chladírenské a mrazírenské technologie. Například rozmraženou potravinu tak nelze ani po opětovném zmrazení považovat za bezpečnou, mohlo zde totiž dojítrozvoji bakteriální kontaminace. Řetězce se rovněž potýkají se vzdušnou vlhkostí, která narušuje obaly a je důvodem vzniku plísní ve špatně větraných prostorech,“ doplnil Píša.

Dodržování chladového řetězce je kritické předevšímmanipulacinebaleným masem, které je ke kontaminaci nejnáchylnější. Zde však výsledky kontrol ukazují mírné zlepšení oproti předchozím rokům. Naopak se zde projevují problémy spjaténovým nařízením o označování potravin. „Nejčastější jsou závadyoznačení výrobků. V roce 2015 totiž vstoupilaplatnost novela zákonapotravinách, která mimo jiné upravuje i požadavky na označování potravin. Jejím cílem je zvýšit informovanost spotřebitele. Tato novela rovněž upravuje sankce za špatné označení, která se nyní může vyšplhatna 10 milionů korun,“ uvedl Petr Pejchal, mluvčí Státní veterinární správy. Stabilně pak kontrolyúsecíchnebaleným masem odhalují nedostatkyoblasti sanitace, čištění a dodržování systému HACCP. Důvodem je mnohdy snaha řetězců ušetřit, a tak nakupují komponenty, které sice jsou omyvatelné, ale nesplňují požadavky na čistitelnostrozích a jiných hůře dostupných místech, kde se pak usazují nečistoty.

 

I přes zpřísňování požadavků na dodržování předpisů a norem se stav trvale nezlepšuje. Nepomohlo tomu ani opatření SZPI, které na webové stránky www.potraviny-napranyri.czvyvěšuje seznamy všech uzavřených provozoven i s detailním popisem a fotodokumentací. Situaceoblasti dodržování zákonných požadavků setrvale není optimální. Počet kontrolřetězcích se v posledních letech pohybuje mezi 5 700 a 7 000 ročně a počet zjištění nevyhovujících vzorků mezi 900 a 1 200 ročně. V loňském roce jsme uložili rekordně vysoké pravomocné pokuty za 140 milionů korun. Významným problémem je falšování potravin, kdy je v potravině nahrazena hodnotná složka méně hodnotnou, přičemž spotřebitel není o této záměně informován a je takto de facto okrádán,uzavřel Pavel Kopřiva.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist