Oslavy Klubu českých turistů se blíží

10.duben 2013

Více informací ohledně oslavy naleznete v přiložené prezentaci.
 
 

oslavy_125_kct_v_praze_-_03_2013.pps

 

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví.

Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 8 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod.

Asociace spolupracuje s partnerskými občanskými sdruženími, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již počtvrté.


Tomíci jsou propojeni s Klubem českých turistů, historickou organizací, která pečuje o všestranný rozvoj turistiky v českých zemích již více než jedno století.

 

Zdroj: Asociace T0M, http://www.a-tom.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist