NPÚ letos slaví rekordní návštěvnost. Peníze návštěvníků investuje do státních hradů a zámků ještě letos

10.říjen 2014

Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo letos od ledna do konce září o 150 tisíc návštěvníků víc než za celý loňský rok. Zájemců o českou historii letos dosud bylo 4 413 451, tedy o 16,5 procenta více než lonitomtéž období. Více návštěvníků přitom pro památky znamená i vyšší výnosy. Zhruba 30 milionů korun ze vstupného lze tak použít na jejich obnovu.

 

Vysokou návštěvnost hradům, zámkům, ale i klášterům, areálům lidových staveb a technickým památkám zajistila kombinacepříznivého počasí, brzkého jarního otevření a lákavých kulturních programů, které kasteláni pro tuto sezonu připravili. Největší zájem platících návštěvníků zaznamenaly stejně jako loni zámek Lednice a hrad a zámek Český Krumlov, jejichž návštěvnost se meziročně zvýšila zhruba o 15 procent (přesné údaje a srovnání uvádíme v příloze), hned za nimi jsou zámek Hluboká a hrad Karlštejn, jejichž kapacita je díky trvale vysokému zájmu návštěvníků o prohlídky prakticky naplněna.

 

Nejvýznamnější růst počtu zájemců o prohlídku zaznamenaly některé méně známé (či alespoň méně frekventované) památky, které mají potenciál přitáhnout více návštěvníků i v budoucnu. V prvé řadě to byl státní zámek Kunštát, „hlavní stan“ letošního Roku pánůKunštátu se zbrusu novou expozicí a pohodlným návštěvnickým zázemím; do konce letošního roku se počet návštěvníků na Kunštátě oproti loňsku pravděpodobně zdvojnásobí. Ještě větší růst počtu zájemců zaznamenaly severočeské Zákupy, na něžzavítal dokonce dvojnásobek milovníků české historie než obvykleletos celkem 33 300, zatímco loni za celý rok 16 358. Správa zámku, který patřil rodu Habsburků a byl svědkem sňatku Františka Ferdinanda d’Este a Žofie Chotkové, připravila pestrou paletu akcí, jimiž se zámek zapojil do připomínek stého výročí sarajevského atentátu. Důvodem, proč Zákupyžebříčku návštěvnosti objektů NPÚ poskočilyloňské 69. příčky na letošní 42. pozici,je však i rozšíření návštěvnické trasy, uskutečnění série speciálních prohlídek na běžně nepřístupná místa a doplnění nabídky o výstavy a témata, která přibližují historiijiných úhlů.

 

„Jsem velmi potěšena letošním výrazným zájmem o památkynaší péči. Všem návštěvníkům bych chtěla poděkovat za přízeň, kterou právě památkám jako dokladům a symbolům historie, ale i živoucím místům, která se z nich snažíme dělat, věnují a za podporu, kterou nám svou návštěvou vyjadřují. Vedle garance státní památkové péče je to právě prezentace památeknaší správě, která je naším hlavním úkolem,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

 

Navzdory tomu, že provoz státních hradů a zámků je dotovaný, vykazuje Národní památkový ústav v porovnání s ostatními příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury vysokou míru soběstačnosti. V celkových číslech tvoří výnosy ze vstupného, z pronájmů atd. více než 40 procent rozpočtu instituce a plánované příjmy jsou integrální částí jejího rozpočtu. Ale právě s výnosy nad plán, které Národnímu památkovému ústavu přinesla letošní návštěvnicky úspěšná sezona, je možné nakládat podle uvážení organizace. letošním roce proto NPÚ využije zhruba 30 milionů korun přímo ze vstupného na opravy a údržbu hradů a zámků; přidají se takvíce než 100 milionům, s nimiž se na opravy počítá v běžném rozpočtu.

„Od roku 2009 se příspěvek od zřizovatele kontinuálně snižuje a stále větší zodpovědnost při generování příjmů přenášíme právě na bedra našich památek. Příjmy z nich stabilně rostou a pokrývají část provozních nákladů, přesto nemáme peníze na pokrytí všech požadavků na jejich obnovu. Náš vnitřní dluh na běžné údržbě teď činí zhruba 110 milionů korun. Jsem proto velmi ráda, že se nám alespoň část z něj podaří umořit a památkám věnovat péči, kterou si zaslouží,“ dodala Goryczková.

 

Na státním zámku Hrubý Rohozec proto bude možné vyměnit značně zchátralá okna do nádvoří, na Opočně opravit dřevěný altán v zámeckém parku, na hradě Šternberk zpevnit poškozené hradby a na zámku Duchcov opravit mříže a vstupní brány. Na hradě Lipnice přispějí peníze navíc k obnově dřevěné šindelové střešní krytiny a na zámku v Telči k opravě sgrafitové fasády před hlavním vstupem. Na hradě Velhartice zaplatí ze získaných peněz restaurování vitráží, na zámku v Jindřichově Hradci zase restaurování nábytku a hrad Kunětická hora bude moci kompletně opravit dubové podlahy.

 

Vedle peněz z rozpočtu instituce a ze zvýšených výnosů se o památky NPÚ pečuje i díky prostředkům ze státního rozpočtu, jenž investice do státního majetku zabezpečuje pomocí programů Evidenčního dotačního systému (EDS) a Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS), přidělovaných ministerstvem kultury. Národní památkový ústav z něj s ohledem na specifické potřeby památek čerpá opakovaně, na víceleté investiční akce.  V letošním roce získá pro objekty ve své správě 386 milionů korun na téměř 90 projektů, z toho 45 je rozpracovaných z minulých let. Mezi ty velké patří například celková oprava hlavní budovy zámku ve Veltrusích, oprava fasád jízdáren v areálu zámku Lednice či celková obnova úřednického domu v zámeckém areálu v Ploskovicích. Mezi významné a zároveň rozsáhlé akce patří také postupná příkladná obnova hradu Bečov či rozsáhlá, na několik let plánovaná obnova střech státního zámku v Hořovicích. Další významnou sumu ze státního rozpočtu získá Národní památkový ústav na obnovu památek poškozených po povodních v červnu 2013. Za více než dvacet milionů určených pro prozatím sedm registrovaných akcí v roce 2014 Národní památkový ústav například zajistí a staticky zabezpečí hlásku v zámeckém parku v Horšovském Týně, kterou poškodil sesuv půdy, zpevní svahy ohrožující stavby v areálech zámků Žleby a Náchod či opraví přístupové cesty na zámku Hluboká; tyto prostředky částečně půjdou i na obnovu areálu ve Veltrusích.

 

Národní památkový ústavje největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice rovněž spravuje více než sto nemovitých památek. Většina z nich je veřejnosti přístupnáa z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav v rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky.

NPÚ však nespravuje pouze hrady a zámky, v jeho péči jsou i významné klášterní areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Sázava, Zlatá Koruna nebo Doksany), památky lidové architektury (Hamousův statek ve Zbečně, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy) a technické památky 19. a 20. století (Důl Michal v Ostravě), které vtiskly městům a krajině nezaměnitelný ráz. Další informace jsou na www.npu.cz.

 

Příloha TZ: Porovnání návštěvnosti 10 nejnavštěvovanějších objektů NPÚ

   

rok 2013

leden – září 2013

leden – září 2014

1

Lednice

328 303

298 293

 

341 387

2

Český Krumlov

321 605

279 846

 

318 914

3

Hluboká

260 199

227 622

 

233 965

4

Karlštejn

217 717

185 211

186 168

5

Konopiště

134 322

118 580

144 705

6

Kroměříž

107 604

101 704

 

114 691

7

Křivoklát

102 176

69 194

 

95 938

8

Sychrov

100 100

80 502

 

95 787

9

Bouzov

91 341

80 646

95 690

10

Trosky

90 767

86 362

 

94 629

 

Příloha TZ II: Co se ještě bude dít na hradech a zámcích NPÚ v říjnu 2014

10.11. října, státní hrad Švihov – exkluzivní prohlídky fasád. Prohlídky běžně nepřístupných prostor s výkladem o historických stavebních postupech a vyzkoušením míchání malty středověkými postupy. Na prohlídky je nutné se rezervovat na www.npu.cz/netusene-souvislosti.

11. října, státní hrad Krakovec – připomenutí šestistého výročí odchodu mistra Jana z Krakovce na kostnický koncil; přiblížení osobnosti a odkazu Jana Husa mluveným slovem, divadlem i hudbou.

11. října, státní zámek SychrovKnížecí lov nabídne jedinečnou příležitost pro malé i velké zastřílet si z luků na terče v podobě zvířat v životní velikosti i na olympijské a sklopné terče. Program doplní zámečtí trubači, loutkové divadlo a prezentace lukostřeleckých oddílů, výrobců luků, řemeslníci.

11.12. října, státní zámek SlatiňanyPokrok nezastavíš!neboli speciální prohlídky zámku od sklepů až po půdy včetně technického zázemí a prostor, které nejsou běžně přístupné

10.12. října, státní zámek Opočno – mezinárodní setkání sokolníků. Evropsky významná sokolnická akce v Čechách. Dopolední nástupy sokolníků, slavnostní večerní výřady ulovené zvěře za zvuku loveckých fanfár, ukázky lovu.

18. října, státní hrad Trosky – poslední táborový oheň k uzavření sezony.

18.19. října, soubor lidové architektury ZubrnicePodzim na vesnici plný přívětivé atmosféry a zážitků, příležitost poznat a vyzkoušet si podzimní zemědělské práce.

25. října, státní zámek BučoviceHubertova jízda nabídne kvalitní jezdecký program i kostýmované prohlídky zámku a historické scénky.

25. října, státní zámek Náchod – večerní prohlídky nazvané Ottavio Piccolomini se loučí s návštěvníky

25. října, státní hrad VelharticeZamykání hradu, tedy rozloučení s letošní sezonou tradičním cross-country během o hradní klíč (od 13 hodin) a kulturním programem.

25. října, státní hrad Nové Hrady – podzimní Novohradské slavnosti s šermířskými vystoupeními, ukázkami výcviku dravců a atrakcemi pro děti.

26. října, státní zámek Velké LosinyLovy beze zbraně, totiž s dravými ptáky – reálný lov lišky, zajíce nebo bažanta i humorné, poutavé, leč vědecky přesné povídání o dravých ptácích.

26. října, státní zámek Kunštát – kastelánské prohlídky dvou tras a obvykle nepřístupných prostor.

25.28. října, státní zámek Lemberk – mimořádné zpřístupnění středověké věže.

28. října, státní zámek Litomyšl – noční prohlídky.

do 28. října, státní zámekKozel – výstava Tisky 16. století v západočeských zámeckých knihovnách ukazuje reprezentativní tisky 16. století.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist