Národní zemědělské muzeum Praha - aktuální nabídka

9.duben 2014

Národní zemědělské muzeum Praha se pyšní více než stoletou historii.  Jeho počátky spadají do konce 19. století, k Jubilejní zemské výstavěroce 1891 a navazuje na založení Československého zemědělského muzearoce 1918. Od těch dob vystřídalo muzeum řadu míst i objektů. Historická budova ústředí muzeaPraze na Letné, postavená koncem 30. let 20. století jako stálé sídlo, je významným  monumentem moderní české architekturyfunkcionalismu. Po letech totalitní moci, kdy sloužila jiným účelům, se díky probíhající rekonstrukcisoučasné době vrací do původní a funkční předválečné podoby. V nově upravených sálech zde dnes mohou návštěvníci vidět mj. řadu tématických krátkodobých výstav, stálou expozici historických traktorů a další zemědělské techniky „Jede traktor“, expozici potravinových obalůhistorickém kontextu „Od věku sloužím člověku“, a také nově upravený muzejní dvůrmalou naučnou stezkou „O stromech a lese“.  Součástí nabídky muzejních aktivit je rovněž archiv a fotoarchiv pro badatele a další zájemce, významnou část tvoří i přednášky pro veřejnost a pronájmy sálů a dalších místností. Muzeum spravuje rovněž své čtyři mimopražské pobočky - Muzeum českého venkova na zámku Kačina u Kutné Hory, Muzeum zemědělské technikyČáslavi, Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí ve Valticích na jižní Moravě. (více na www.nzm.cz )

 

STÁLÉ EXPOZICE:

J E D E   T R A K T O R - sbírka zemědělské techniky NZM

unikátní historické traktory a  další zemědělské stroje a nářadí; interaktivní program pro děti i pro dospělé -

velký sál ve sníženém přízemí

MALÁ NAUČNÁ LESNÍ STEZKA „O stromech a lese“  - poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, dětská prolézačka atd. (celoročně) - muzejní dvůr - vchod z muzea nebo z Letohradské ul.

 

VÝSTAVY:

OSUDOVÝ PŘÍBĚH ČESKOSLOVENSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA- (1891) 1918-1952

výstava přibližující historii Čs. zemědělského muzea v souvislosti s 95. výročím jeho založení.

malý sál (střed) v 1. patře, do 13. července 2014

 

STROMY SVĚTA – výstava fotografií Tomáše Míčka (ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově)

schodiště budovy NZM Praha 1.- 3. patro -  do 30. dubna 2014

 

CHLÉVSKÁ LYRIKA

výstava fotografií Jindřich Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM Praha, výběr poezie Zdeněk Wolf

velký sál (východ) v 1. patře – do 31. května 2014

 

OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU – I. část

velká výstava o historii obalové techniky,  transportu potravin a recyklace obalů (ve spolupráci s EKO-KOM a.s.) 

velký sál (východ) ve 3. patře –do 31. 12. 2014

Lektorský program pro školy-po předchozí domluvě na tel. 604 761 135 nebo na mailu olgakadanikova@seznam.cz

OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU – II. část – obaly potravin v historickém kontextu

(ve spolupráci s EKO-KOM a.s.) - velký sál (sever) ve 3. patře – do 31. 12. 2014

 

ITÁLIE Z LETADLA – výstava fotografií z letecké cesty Ing. Karla Dohnala a jeho manželky Miluše

do Itálie (12013) - hlavní vestibul NZM – do 21. 4. 2014

 

KOUZLO HISTORICKÉ TECHNIKY – 8. ročník  výstavy kreseb zemědělských strojů – práce studentů 2. ročníku Katedry architektury a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze - vstupní vestibul - od  25.4. do 15. 6.

 

VENKOV V PROMĚNÁCH STALETÍ - nová expozice přináší pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů - velký sál - západ v 1. patře, od16. 4. do 31.12.   

 

O PIVU – z  chmelnice až na náš stůl – nová autorskávýstava představuje bohatou historii, tradici i současnost českého pivovarnictví – velký sál - západ ve 3. patře - od 16. 4. do 31. 12. 

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist