Moderní stavební prvky zvětší podlahovou plochu a ušetří náklady díky akumulaci tepla

28.říjen 2016

Vývoj a technologie se posouvají stále dopředu a stavebnictví nenítomto ohledu žádnou výjimkou. Zatímco u starých domů najdete osmdesát i více centimetrů široké zdi, dnešní moderní materiály odvedou stejnou a lepší prácipouhou polovinou této šířky. Kromě toho, že nové stavební systémy plní náročné požadavky na energetickou úspornost i akustickou odolnost, díky jejich použití se navíc ještě zvětšuje podlahová plocha.

 

dnešním bydlení jsou stále více trendy takzvané nízkoenergetické a pasivní domy. Ty fungují na principu využívání tepelných ziskůbudově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření a zisky vnitřní, k nimž řadíme teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačujízajištění příjemné teplotymístnostech.

Obyčejná cihlaneníkurzu, nahrazují ji sendvičové systémy

tím, jak se novým trendem stává úspora energií a nízká energetická náročnost staveb, získávají na oblibě technicky vyspělejší stavební materiály. Ty totiž oproti klasické hliněné cihle, kterou najdemeřadě budov postavenýchminulém století, vynikají lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. V tomto ohledu jsou velmi populární takzvané sendvičové systémy, často kombinující vápenopískové zdivomateriál pro zateplení. „Jedná se spojení stavebního materiálu a izolantu. K nosné vrstvě obvodového zdiva, která se postará o přenesení statických zatížení, se přidá vhodně zvolená izolační vrstva. Tím se dosáhne optimálních tepelně-izolačních vlastností a eliminace případných tepelných mostů,“ popisuje Martin Urbanec, technický poradce ze společnosti KM Beta, největšího českého výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového systému SENDWIX a pálených zdicích prvků. V principu lze pro sendvičové zdění kombinovat celou řadu vhodných stavebních a izolačních materiálů, obecně se ale vyplatí sáhnout po uceleném systému, jehož využití pravděpodobně přinese lepší výsledky než při náhodné kombinaci zdiva a izolantů.

Více místadomě díky subtilnějšímu zdivu

dřívějších dobách nebylo výjimkou, že vnější zeď měla tloušťku osmdesát a více centimetrů. Ne každý měl na pozemku dost místa, aby stavbu jednoduše zvětšil, a proto široké zdivo zpravidla ubíralovnitřní obytné plochy. Využití moderních a technologicky vyspělých stavebních prvků však dnes naopak ukrajuje ze zastavěné plochy ve prospěch obytné. „Sendvičové vápenopískové zdivo dosahuje požadovaných tepelně-izolačních, akustických a statických vlastností při výrazně nižších tloušťkách stěn. Tím docházívýrazným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se obytná plocha zvětší až o osm metrů čtverečních,“ říká Martin Urbanec.

Akumulace tepla podobně jako u středověkých hradů

Kromě tepelné ochrany budov dnes zajímá investory a projektanty též otázka takzvané tepelné akumulace. Je to parametr, který ocení zejména majitelé nízkoenergetických a pasivních domů, u nichž se klade důraz na pomalé vychladání interiéru při topných přestávkáchzimě a jeho ohřívání vlivem venkovních zdrojů teplalétě. Právě takových výsledků dosahuje použití kombinace zdicích prvkůvysokou tepelnou akumulací a kvalitní izolace. Ze srovnání jednotlivých druhů materiálů vycházítomto ohledu jako vítěz vápenopísková cihla, která díky vyšší objemové hmotnostidvojnásobnou tepelnou akumulaci oproti klasické pálené cihle. Využití materiálůdobrou tepelnou akumulací však není ve stavebnictví úplnou novinkouna podobném, i když značně nedokonalém principu se vytápěly též středověké hrady. Jejich tlusté kamenné zdikamenných blokůvysokou objemovou hmotností působením slunce a vnitřních zdrojů nejprve „nasály“ dostatek tepla a poté je dlouhé hodiny i dny zase vypouštěly do interiéru. Chybějící kvalitní izolacekterá je pro dnešní stavby nutnostívšak způsobovala značné tepelné ztráty.

Na pero a drážku – stavba jako skládačka

Oproti minulým letům se vedle technologického pokroku v oblasti stavebních materiálů a jejich vlastností značně zrychlila i samotná výstavba. „Zdicí prvky se dnes zpravidla pokládají na pero a drážku. Pro lepení se používá cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění a natírá se jen ložná plocha. Díky použití lepidla je navíc odbourán mokrý proces nanášení malty, takže ani není nutné nechávat stavbu přes zimu takzvaně vymrznout,“ vysvětluje Martin Urbanec ze společnosti KM Beta. Další předností vedle rychlosti výstavby je pak podle Urbancei fakt, že zdi u dnešních staveb jsou velmi přesné a hladké, a omítky lze proto nanášet jako tenkovrstvé. Z toho samozřejmě plyne další jak časová, tak i finanční úspora.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist